Vernieuwde handreiking en checklist aanpak GHB-problematiek

GBH-problematiek vormt voor gemeenten een stevige uitdaging. De verslaving aan GHB is hardnekkig en het risico op terugval is groot. Het Trimbos-instituut heeft samen met de gemeenten Twenterand en Etten-Leur, Tactus Verslavingszorg, Novadic-Kentron en NISPA een casusgerichte maatwerkaanpak voor deze problematiek ontwikkeld. Deze aanpak helpt bij: 1) de gebruiker in beeld krijgen en in beeld houden, 2) het verbinden van professionals en domeinen en 3) gefocust inzetten van mensen en middelen.

Handreiking en checklist
Steeds meer gemeenten werken met deze aanpak. Op basis van deze praktijkervaringen is de handreiking voor gemeenten vernieuwd. Zo zijn er tips te vinden over hoe om te gaan met de huidige coronapandemie en de continuering van het overleg en is de handreiking aangevuld met nieuwe literatuur en kennis. Voor gemeentelijke projectleiders die met de aanpak gaan werken is een checklist ontwikkeld. Ervaringen van gemeentelijk projectleiders die al met de aanpak werken zijn de basis voor deze praktische checklist. Deze checklist helpt gemeenten om stap voor stap met de aanpak te gaan werken.

Bekijk de animatie GHB casusoverleg – een effectieve aanpak van GHB-problematiek voor gemeenten

Vragenlijst voor professionals
GHB-problematiek blijft vaak lang ‘achter de voordeur’ verborgen. Wanneer iemand in beeld komt, is deze persoon vaak al in een doolhof van problemen beland. Denk aan het verlies van werk, verstoorde relaties met het gezonde netwerk of psychische- en lichamelijke problemen. Graag willen we professionals die te maken hebben (gehad) met GHB-problematiek vragen om hun hulp. We willen proberen zicht te krijgen op regio’s waar GHB-problematiek speelt en waar professionals tegenaan lopen. Met deze kennis kunnen we vervolgens waar mogelijk onze materialen verbeteren en waar nodig nieuwe materialen ontwikkelen. Het invullen van de vragenlijst zal niet meer dan een paar minuten van uw tijd kosten en is volledig anoniem. De vragenlijst is bedoeld voor:

Medewerkers van instellingen voor verslavingszorg of andere professionals die zicht hebben op mensen met GHB-problematiek (ofwel persoonlijk of via collega’s/instelling).
Medewerkers van instellingen voor verslavingszorg of andere professionals die momenteel geen GHB-problematiek zien, maar het wel zouden weten als het wèl zou spelen in hun werkgebied.
De vragenlijst is anoniem en kost een paar minuten van uw tijd. Naar de vragenlijst GHB-problematiek

GHB Advies-spreekuren
Elke vierde dinsdag van de maand van 09.00 uur – 11.00 uur is er een digitaal advies-spreekuur. In een persoonlijk (video)gesprek van 10 – 20 minuten kunt u uw vragen en dilemma’s aan ons voorleggen. Wij delen graag onze ervaringen en kennis met u. Na aanmelding nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om de afspraak te bevestigen.

> Afspraak maken

Meer over dit thema
> Drugsbeleid voor gemeenten

Meer over deze aanpak
Lees meer over deze aanpak voor gemeenten.
> Meer info

Meer informatie
Neem dan contact op met Laura Nijkamp van het Trimbos-Instituut
Bijdrage: Trimbos-instituut | Publicatiedatum 18-02-2021
Vorig artikelKleimasker met etherische oliën; mix voor de rijpere huid
Volgend artikelDe kracht van dankbaarheid!