Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Postbus 725
3500 AS Utrecht

info@trimbos.nl
Telefoon 030-2971100

HHet Trimbos-instituut staat voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.

We leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen..

Kernthema’s en levensloop
Wij richten ons op vijf kernthema’s; alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen. Daarbij nemen we het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken wij uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.

Onze speerpunten

  • ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, zorgstandaarden, richtlijnen, interventies en preventieprogramma’s;
  • signaleren en monitoren van psychische problemen, verslaving en gebruik van alcohol, drugs en tabak;
  • onderzoek en evaluatie van de GGz en verslavingszorg: organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit en (kosten)effectiviteit;
  • informeren van beleidsmakers, politici en professionals over de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking;
  • bieden van trainingen en cursussen voor uiteenlopende doelgroepen: van professionals in de GGz en verslavingszorg, POH-GGZ en huisartsen, politie en justitie tot medewerkers van gemeenten, horeca en scholen;
  • publieksvoorlichting over psychische problematiek, verslaving en gebruik van alcohol, drugs en tabak;
  • bevorderen van uitwisseling en het delen van kennis door organisaties en individuen op lokaal niveau en wereldwijd met elkaar in contact te brengen.

Opdrachtgevers en financiering
Het Ministerie van VWS en ZonMW zijn belangrijke opdrachtgevers. Maar ook GGz-instellingen, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, GGZ Nederland, gemeentelijke overheden, Ministerie van Buitenlandse Zaken (MATRA), Senter, UNAIDS, Europese instanties en vele andere organisaties weten het Trimbos-instituut te vinden.

Korte geschiedenis
Het Trimbos-instituut ontstond in 1996 uit de fusie van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD).

Het instituut is vernoemd naar de psychiater Kees Trimbos (1920-1988). Hij was van 1977 tot 1988 voorzitter van het NcGv en zijn leven lang een enthousiast pleitbezorger van geestelijke volksgezondheid in Nederland.

De omvang en de aard van de psychische (on)gezondheid is een der grootste uitdagingen van onze samenleving in evolutie

– Kees Trimbos 1920-1988, inaugurele rede 1969: sociale evolutie en psychiatrie.

Latest Articles