Evaluatierapport Bijtende Bende: meer aandacht van jongvolwassenen voor milieuschade door drugsafval

Het is goed mogelijk via een campagne de aandacht voor en kennis over milieuschade door drugsafval bij jongvolwassenen te vergroten.

Dat is de uitkomst van de pilot ‘Bijtende Bende’ die het Trimbos-instituut in 2020 uitvoerde in opdracht van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Doel van deze pilot was het beantwoorden van de vraag in hoeverre een boodschap over criminaliteit en/of milieuschade kansrijk is als insteek voor drugspreventie bij jongvolwassenen.

Aanpak
Uit eerder onderzoek blijkt dat het onderwerp drugsgerelateerde milieuschade jongvolwassenen meer aanspreekt dan het onderwerp drugscriminaliteit. Daarom is ervoor gekozen milieuschade door drugsafval centraal te stellen. Met deze insteek is een interventiemix ontworpen met verschillende communicatiemiddelen zoals een interactieve ervaring, een website, een humoristische zelftest, video’s, een livestream en een audiotour. Hierbij is samengewerkt met verschillende partijen op het gebied van natuur- en waterbeheer en toerisme. De doelgroep jongvolwassenen is benaderd via een sociale media campagne en via samenwerking met het hoger onderwijs. Het Evaluatierapport Bijtende Bende beschrijft de onderbouwing en uitvoering van de pilot en biedt inzicht in de resultaten met betrekking tot bereik en effect.

Humor
Uit de pilot blijkt onder meer dat het goed mogelijk is informatie over milieuschade – die gepaard gaat met drugsproductie en -handel – te vertalen naar een aansprekende boodschap. Hierbij zorgde de keuze voor nieuwe samenwerkingspartners zoals het online mediaplatform De Speld en de VVV voor een onverwachte invalshoek die de interesse wekte van de doelgroep; interactie en humor droegen bij aan een open gesprek.

Kansrijk
Een boodschap over milieuschade door drugsafval lijkt dus zeker kansrijk als insteek voor drugspreventie bij jongvolwassenen wat betreft het wekken van interesse en het vergroten van kennis en bewustwording. Het is op basis van deze pilot echter nog niet mogelijk al iets te concluderen over de mate waarin de boodschap bijdraagt aan gedragsverandering.

Product
Bijtende Bende
Is een boodschap over milieuschade door drugsafval een kansrijke insteek voor drugspreventie? · 2021

Meer over dit thema
Drugsbeleid voor gemeenten

Meer informatie
Neem dan contact op met Marjan Möhle van het Trimbos-Instituut
Bijdrage: Trimbos-instituut | Publicatiedatum 21-05-2021
Vorig artikelSkateboardend naar werk of wandelen met de buurvrouw?
Volgend artikelCafeïnevrije alternatieven