StroomOP Monitor: meer zicht op verbeteringen in de jeugdhulp

StroomOP Monitor: meer zicht op verbeteringen in de jeugdhulp

Om de hulp aan jongeren te verbeteren is in 2019 het actieplan ‘Beste passende zorg’ voor kwetsbare jongeren ontwikkeld door veldpartijen (beroepsverenigingen, brancheverenigingen, Ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hierin staat beschreven hoe de hulp, en ook het onderwijs, voor kwetsbare kinderen en gezinnen verbeterd moet worden. De StroomOP beweging, een netwerk van zorg- en onderwijsprofessionals, is opgezet om het actieplan in de praktijk te brengen. Om de ontwikkelingen op het actieplan inzichtelijk te maken is de StroomOP monitor door de Academische Werkplaats Risicojeugd en het Trimbos-instituut ontwikkeld.
Met behulp van de StroomOP Monitor worden de ontwikkelingen op de speerpunten van het actieplan gemonitord. Het gaat bijvoorbeeld om het verminderen van gedwongen afzonderen, het terugdringen van suïcides, best passend onderwijs, individueel maatwerk bieden en werken vanuit een gezinsgerichte aanpak.

Panel van jongeren, ouders en professionals
Een belangrijk onderdeel van de monitor is het StroomOP panel van jongeren én ouders met ervaringen in de jeugdhulp, en professionals die jeugdhulp bieden. Via een speciale app kunnen de panelleden hun mening en behoeften over de zorg delen en wordt onder andere hun beleving van de verbeteringen meegenomen. De app, die in januari 2022 wordt gelanceerd, vormt samen met de data van CBS, het Toeleidingssysteem van de Jeugdzorg en gegevens van zorgaanbieders, belangrijke input voor de StroomOP monitor. Via het StroomOP dashboard wordt alle verzamelde kennis, informatie en ervaringen overzichtelijk aangeboden. De informatie en kennis uit de StroomOP monitor stimuleert hiermee een breed lerend en toepassend netwerk.

In deze animatie wordt kort uitgelegd hoe de StroomOP monitor werkt

Doe mee aan het StroomOP panel
Heb je persoonlijk of als professional te maken met jeugdhulp? Doe mee met het StroomOP panel en geef je mening over de jeugdhulp.

Over de StroomOP beweging
StroomOP is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar eerdere, snellere en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders. In een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is, en waar de hulp het liefst thuis geboden wordt. Samen werken we stroomopwaarts aan een lerend jeugdhulpstelsel.

> Meer info

Meer informatie
Neem dan contact op met Aafje Knispel van het Trimbos-Instituut
Bijdrage: Trimbos-instituut | Publicatiedatum 21-12-2021
Vorig artikelKWF steekt miljoenen in behandeling & preventie van kanker
Volgend artikelHet is de eerste lokale ijsdag van het winterseizoen