Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Harde, landelijke cijfers ontbreken echter. Het Trimbos-instituut, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland zetten daarom een landelijke monitor op, voor de ministeries van OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Deze monitor brengt de mentale gezondheid en middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs in kaart en zal zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande monitors in het hoger onderwijs.

Op dit moment werken de drie organisaties de opzet van deze monitor nader uit, in nauw overleg met stakeholders, zoals de onderwijskoepels en de studentenvakbonden. Daarnaast lopen er gesprekken met onderwijsinstellingen over hun deelname. In 2020 is de eerste meting; de resultaten verwachten we eind 2020.

Geïnteresseerde onderwijsinstellingen worden uitgenodigd om contact op te nemen via studentenmonitor@trimbos.nl.

Vorig artikelGroot onderzoek naar preventie dementie
Volgend artikelTips hoe je jouw baby gemakkelijker kunt leren van het eten te genieten