RIVM

101 POSTS 0 REACTIES
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.
Veilig werken en de nacht- Een verkenning van feiten, oorzaken en kansen

Veilig werken en de nacht: Een verkenning van feiten, oorzaken en...

Ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland werken soms of regelmatig in de nacht. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft onderzocht of het...
Vrouwen op middelbare leeftijd hebben een beter geheugen dan mannen, maar dit gaat sneller achteruit

Vrouwen op middelbare leeftijd hebben een beter geheugen dan mannen, maar...

Vrouwen op middelbare leeftijd hebben een beter geheugen dan mannen. Ook verwerken zij informatie sneller dan mannen. In de jaren daarna gaan beide functies...
De groei van het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijlinterventie zet door

De groei van het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijlinterventie zet...

In vijf maanden tijd is het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) met ruim 10.000 personen toegenomen. Het gaat om de periode...
Nieuwe methode kan bepalen waar de lucht het meest ongezond is

Nieuwe methode kan bepalen waar de lucht het meest ongezond is

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelde een methode om te bepalen in welke gebieden in Nederland de lucht het meest ongezond is...
RIVM stelt voor meer onderzoek te doen naar blootstelling aan laagfrequent geluid

RIVM stelt voor meer onderzoek te doen naar blootstelling aan laagfrequent...

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) stelt voor om in Nederland meer onderzoek te doen naar de blootstelling aan laagfrequent geluid (LFG) en...
Aandeel zout, verzadigd vet en suiker in meeste voedingsmiddelen gelijk of gedaald

Aandeel zout, verzadigd vet en suiker in meeste voedingsmiddelen gelijk of...

In de meeste bewerkte voedingsmiddelengroepen is de hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker sinds 2018 gelijk gebleven of gedaald. Dat blijkt uit de Herformuleringsmonitor...
Leefstijlfactoren spelen een rol bij het voorkómen of uitstellen van dementie

Leefstijlfactoren spelen een rol bij het voorkómen of uitstellen van dementie

Het voorkómen van ernstig overgewicht op middelbare leeftijd, stoppen met roken en het stimuleren van cognitieve en sociale activiteiten zijn beïnvloedbare leefstijlfactoren die dementie...
Veiligheid van materialen en producten begint al in de ontwerpfase

Veiligheid van materialen en producten begint al in de ontwerpfase

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft ernaar dat alle nieuwe materialen en technologische ontwikkelingen in 2050 veilig zijn. Door al in de ontwerpfase...
Levensverwachting mensen met diabetes aanzienlijk lager

Levensverwachting mensen met diabetes aanzienlijk lager

Mensen van 45 jaar met diabetes type 1 leven gemiddeld 13 jaar korter dan mensen zonder diabetes. Voor een 45-jarige met diabetes type 2...
Onconventionele drinkwaterbronnen in beeld

Onconventionele drinkwaterbronnen in beeld

Door de economische groei, klimaatverandering en de toename van de bevolking, is het niet zeker of er tijdens warme zomers altijd genoeg drinkwater beschikbaar...