Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op psychische gezondheid en verslaving? Wie voelt zich angstiger of gespannen, wie is juist tot rust gekomen? Welke (groepen) mensen zijn juist nu meer gaan roken of drinken en voor wie is de crisis juist een goede aanleiding om te stoppen?

Dat is wat het Trimbos-instituut in kaart wil brengen met het kortdurende onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op psychische gezondheid en verslaving.

Van stress tot drugsgebruik
In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar veerkracht en positieve geestelijke gezondheid, slaap, stress, eenzaamheid, gedachten aan de dood en psychische klachten, (veranderingen in) het gebruik van alcohol, drugs en tabak, gamen en gokken, mantelzorg, sociaal contact, nieuws en sociale media.

Meer inzicht en betere hulp
“Juist het brede spectrum aan vragen en de samenhang daartussen herkennen is belangrijk”, zegt programmahoofd Epidemiologie Derek de Beurs. “Zo kunnen we gericht interventies ontwikkelen om mensen bijvoorbeeld te helpen beter te slapen, of te stoppen met roken. De resultaten van het onderzoek zijn ook van belang voor de overheid. Zo krijgt zij inzicht in de gevolgen van de landelijke maatregelen op de psychische gezondheid van Nederland.”

Meedoen
De vragenlijst wordt vanaf vandaag via sociale media uitgezet, om snel een beeld te krijgen van de gevolgen van de crisis. Iedereen die 16 jaar of ouder is kan meedoen. De vragenlijst is anoniem en invullen duurt ongeveer 20 minuten. Resultaten worden de eerste week van mei verwacht.

Vul de vragenlijst in

Meer over dit thema
Coronavirus

Meer corona-onderzoek
Vanuit het Trimbos-instituut willen wij zo goed mogelijk zicht krijgen op de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid en het gebruik van tabak, alcohol en drugs. Omdat iedere groep zijn eigen problematiek, kenmerken en benaderwijze heeft, is het niet mogelijk om dat met 1 onderzoek te meten. De komende periode zullen wij daarom verschillende onderzoeken starten. We hebben de onderzoeken zoveel mogelijk gekoppeld en onderling op elkaar afgestemd. Uiteindelijk doel is om via de gezamenlijke onderzoeken als Trimbos-instituut een zo volledig én doelgroepspecifiek mogelijk beeld te kunnen geven van de impact van de coronacrisis.
Meer info

Meer informatie
Neem dan contact op met Derek de Beurs van het Trimbos-Instituut

Vorig artikelRecept: Gekleurde rijst met groentebouillon
Volgend artikelRecept: zoete aardappel brownie met cacao