Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelde een methode om te bepalen in welke gebieden in Nederland de lucht het meest ongezond is voor mensen. In die gebieden bevat de lucht meer verontreinigende stoffen, zoals fijnstof en stikstofdioxide. De overheid wil de luchtkwaliteit in deze gebieden graag extra verbeteren.

Betrokken partijen
Rijk, provincies en gemeenten sloten samen het Schone Lucht Akkoord (SLA) om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze partijen willen graag weten in welke gebieden dat het meeste nodig is. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkelde het RIVM daarom deze methode.

Afspraken maken
Het RIVM ontwikkelde de methode samen met de SLA-partners en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-werkgroep Lucht. Om gebieden te kunnen aanwijzen, moeten de SLA-partners met elkaar beleidsmatige afspraken maken over:

  • het jaartal waarvoor de luchtconcentraties worden vergeleken;
  • de grootte van het gebied waarbinnen de luchtconcentraties worden bepaald;
  • de gezondheidseffecten waarnaar wordt gekeken.
  • wat haalbaar en gewenst is om de gezondheid door een schonere lucht te verbeteren.

Het RIVM kan in kaart brengen om welke gebieden in Nederland het gaat, als de SLA-partners hier keuzes in maken. Er zijn op dit moment meer gegevens nodig om die keuzes goed te kunnen maken.

Alvast beginnen
Er zijn nu al gebieden aan te wijzen waar de luchtvervuiling meer invloed op de levensduur van mensen heeft dan in andere gebieden. In die gebieden willen de SLA-partners in proefprojecten samen proberen de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat zijn bijvoorbeeld gebieden met veel industrie of intensieve veehouderij, in steden met veel verkeer, en bij havens. Met de kennis uit deze projecten kan ook de methode worden verfijnd.

Download rapport
Methode voor het bepalen van hoogblootgestelde gebieden in Nederland. Ondersteuning. Schone Lucht Akkoord (SLA)

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | Publicatiedatum 15-12-2021
Beeldcredit:stevepb
Vorig artikelOp weg naar ethisch verantwoord ontwerp van games
Volgend artikelKun jij jezelf zijn?