Kun jij jezelf zijn?

Kun jij jezelf zijn?

Wanneer je jezelf bent, weet je wie je bent, wat je wilt en niet wilt en wat je kunt. Waarom vinden we het soms zo moeilijk om onszelf te zijn? In dit artikel kom je erachter en lees je redenen wanneer je dit wel bent; jezelf!

Oude pijnen en patronen halen ons onderuit in ons volwassen leven

Wanneer je je als kind niet veilig hebt gevoeld – en dat kan zowel fysiek als emotioneel veilig zijn – heb je jezelf gedrag aangeleerd om je zo veilig mogelijk te kunnen voelen, om te overleven. Misschien heb je je daardoor veel teruggetrokken en klein gemaakt, omdat je jezelf niets waard of niet goed genoeg bent gaan vinden.

Of misschien hadden jouw ouders geen tijd voor jou omdat ze zelf veel problemen hadden of een drukke baan. Hierdoor ben je veel alleen geweest en heb je jezelf niet goed kunnen ontdekken. Je kreeg immers niet voldoende reacties en kon zo niet goed leren wat je fijn en minder fijn vond, wat jouw behoeftes waren, want daar werd geen rekening mee gehouden.

Het kan ook zijn dat je door de hierboven staande redenen pleasegedrag bent gaan aanleren, om zo tóch de aandacht te krijgen van je ouders. of je bent afhankelijk gedrag gaan vertonen van anderen, of je kreeg angst om alleen gelaten te worden.

Zelfs het overbeschermende gedrag van je ouder(s) kun je als verstikkend hebben ervaren, waardoor je liefde nog maar moeilijk kon ontvangen.

En zo zijn er diverse pijnen die je als kind kunt hebben opgelopen. Hier is inmiddels al veel over geschreven.

De perfecte ouder bestaat niet

Het is niet zo dat het de bedoeling is om naar onze ouders te gaan wijzen om hun eventuele fouten en gebreken. Iedere ouder heeft op zijn/haar manier zijn/haar best gedaan en liep ook vaak (onbewust) rond met onverwerkte pijnen.
Ja, in sommige gevallen kan vergeving aan de orde zijn, maar dat is een artikel voor een volgende keer.

Belangrijk is dat fouten maken juist heel gezond is en dat we daardoor de kans krijgen innerlijk te kunnen groeien in ons latere leven, onszelf beter te ontdekken wanneer we met de opgelopen kindpijnen aan de slag gaan.
Perfect gedrag kan juist verlammend werken. We hebben prikkels nodig om te kunnen leven en innerlijk te kunnen groeien.

Wat ik in dit artikel duidelijk wens te maken is dat ons aangeleerde gedrag als kind om onszelf te beschermen, vaak nog (onbewust) in stand wordt gehouden in ons volwassen leven. Dit gebeurt wanneer je jouw opgelopen kind-pijnen niet hebt verwerkt en je dus nog steeds handelt vanuit het perspectief van het kleine kind in jou.

Onbewuste en onverwerkte kind-pijnen houden een gezonde, gelijkwaardige en volwassen relatie tegen

Wanneer je in je volwassen leven nog steeds in overlevingsgedrag zit, dus vanuit het kind in jou handelt, denkt en voelt, zul je geen bevredigend en gelukkig leven kunnen leiden. Wellicht zul je af en toe korte oplevingen ervaren. Bijvoorbeeld wanneer je al jouw woede uit, kun je een korte tijd wat meer ruimte ervaren en denken dat het hiermee is opgelost. Dit zijn echter allemaal tijdelijke bevredigingen, de pijn is nog steeds daar….terwijl authenticiteit en een bewust leven jou naar langdurige bevredigingen en resultaten zal leiden.

Hoe beter wij onszelf leren kennen, onze pijnen onder de loep nemen en verwerken, hoe groter is de kans dat wij echt vanuit onszelf handelen, denken en voelen.

Wanneer jij dus bijvoorbeeld telkens de verkeerde relatie aantrekt, zou je je kunnen afvragen welke kind-pijn in jou nog geheeld mag worden. Onbewuste en onverwerkte kind-pijnen houden een gezonde, gelijkwaardige en volwassen relatie tegen. Onbewust trek jij een partner aan die lijkt op de relatie die jij had of nog hebt met je ouders, of die lijkt op de relatie tussen jouw ouders. Hierdoor komen dus ook jouw daarbij horende onverwerkte kind-pijnen weer naar de oppervlakte….met alle gevolgen van dien.

Allemaal projecties

Een ander gevolg van handelen, denken en voelen vanuit het kind in jou in je volwassen leven, is dat je jouw kind-pijn(en) gaat projecteren op de ander. En meestal zonder dat je je hier bewust van bent!

Je legt dan onbewust je kind-pijnen, dat wat je vroeger gemist hebt, neer bij (bijvoorbeeld) je partner. Zo van, los jij dit alsjeblieft op. Je schuift het af op een ander, of geeft de ander de schuld van jouw gemoedstoestand, in plaats van zèlf de pijnen te leren kennen, te doorvoelen, te verwerken en uiteindelijk los te laten. Je kunt dan bijvoorbeeld buitenproportioneel gedrag vertonen, zoals je als kind jezelf leerde te beschermen. Je kunt dan heel erg boos worden op iets kleins, of jezelf terugtrekken terwijl jouw aandacht juist wordt gevraagd.

Je partner doet dat ook bij jou, want je trekt meestal een soortgelijk iemand aan.
Hierdoor zitten dus eigenlijk twee kinderen in plaats van twee volwassenen in een relatie, waardoor de relatie uiteindelijk mis zal lopen.

Luister jij naar je hart, of hou je nog vast aan bepaalde patronen?

Een belangrijke vraag die je mijns inziens elke dag aan jezelf zou kunnen stellen; luister ik naar mijn hart, of hou ik nog vast aan bepaalde patronen?Wanneer je in je volwassen leven dus nog vasthoudt aan bepaalde patronen (bv gedragingen, denkwijze) die je jezelf hebt aangeleerd als kind, luister je niet naar jouw innerlijk leven, wat jouw hart je vertelt.

In deze tijd niet altijd makkelijk omdat je behoorlijk wordt uitgedaagd om bij jezelf te blijven. En dan zijn er de aankomende feestdagen. Bewaar jij dan de lieve vrede of kies je wat je echt wilt?

De maand december is bij uitstek ook een mooie maand om de balans van het afgelopen jaar op te maken en daarbij stil te staan bij de vraag:

Wie ben ik – Wat wil ik – Wat kan ik
Kortom; ben ik mezelf?

Wanneer je meer begeleiding wenst bij het onderzoeken van deze belangrijke vraag, kijk dan eens of je mijn hulp hierbij kunt gebruiken met het online hulpboek.

Wanneer je wel helemaal jezelf bent, zul je je zeer waarschijnlijk herkennen in onderstaande 6 redenen:

  1. Je staat stevig in je schoenen; je hebt je waarden en normen duidelijk en handelt hier ook naar met authentiek gedrag.
  2. Je luistert naar jouw hart en innerlijke leiding.
  3. Je durft het uit te spreken wanneer je iets fijn vindt of niet en de dingen die je leuk vindt en graag doet. Je zegt eerlijk wat je denkt en voelt. Je laat je niet beïnvloeden door andermans ideeën over jou.
  4. Je geeft gehoor aan jouw eigen behoeftes.
  5. Je leidt een bewust leven.
  6. Je bent in staat jezèlf gelukkig te maken en bent hiervoor niet afhankelijk van anderen.

Ik wens iedereen mooie feestdagen met een lach & een authentiek en prachtig nieuw jaar.

Harte-groetjes,
Monique Angèle van de Laar
www.moniquevandelaar.nl
Vorig artikelNieuwe methode kan bepalen waar de lucht het meest ongezond is
Volgend artikelWaarschuwing voor dichte mist