Kennisupdate lachgas en nieuwe handreiking gemeenten

Vandaag is een nieuw onderzoek gepubliceerd naar lachgasgebruik door jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Ook verschijnt een vernieuwde handreiking voor gemeenten, waarin de kennis uit het onderzoek is verwerkt en waarmee gemeenten de aanpak van lachgasgebruik verder vorm kunnen geven.

Lachgasgebruik onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond
Lachgasgebruik onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond was een onderbelicht onderwerp, terwijl er wel signalen waren dat het gebruik in deze groep jongeren zorgelijk was. Met een verkennende studie heeft het Trimbos-instituut dit, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, in beeld gebracht. De onderzoekers concluderen dat de demografische kenmerken van gebruikers, de aard en sociale context van gebruik en de nadelige gevolgen die gebruikers ervaren grotendeels overeenkomen met wat in eerder onderzoek onder een bredere doelgroep is gevonden. Met name ten aanzien van ouders, geloof en cultuur spelen factoren mee die het lachgasgebruik onder deze groep beïnvloeden.

In het onderzoek staan aanbevelingen voor preventie van (problematisch) lachgasgebruik in deze groep. Een deel van deze aanbevelingen is ook in een bredere context relevant. Hierin is aandacht voor de rol van ouders, outreachend werken, problematisch lachgasgebruik en cultuursensitieve preventiemethoden. De belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor preventie zijn ook in een praktische infosheet voor professionals opgenomen.

Vernieuwde handreiking voor gemeenten, handhavers en preventieprofessionals
Gemeenten, preventieprofessionals en handhavers hebben een belangrijke rol in de aanpak van lachgasproblematiek. De vernieuwde handreiking biedt praktische handvatten aan gemeenten voor een integrale aanpak op basis van de nieuwste kennis en inzichten. Ook de inzichten uit het onderzoek onder jongeren met een niet westerse achtergrond zijn hierin al opgenomen. De aanpak richt zich op:

1) Inperking van de beschikbaarheid door de aanpak van de verkoop van lachgas
2) Het in beeld krijgen en in beeld houden van gebruikers door preventie, signalering en inzet van zorg.

De handreiking biedt een overzicht van de meest actuele kennis rondom lachgas. Ook zijn Trimbos-materialen hierin opgenomen die zich richten op preventieprofessionals, handhavers, scholen, ouders en uitgaanders.

Directe downloadlinks

  • Het volledige rapport van het onder naar Lachgasgebruik bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond en de factsheet met belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor preventie
  • De vernieuwde handreiking Lachgas: van zorgen naar acties

Of: > Lees meer in ons Lachgasdossier

Drugspreventiebrief Tweede Kamer
Met een vandaag verstuurde brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer zijn ook verschillende rapporten en onderzoeken van het Trimbos-instituut meegestuurd en openbaar geworden. Lees de kamerbrief voor het totaaloverzicht.
> Meer info

Meer informatie
Neem dan contact op met Laura Nijkamp van het Trimbos-Instituut
Bijdrage: Trimbos-instituut | Publicatiedatum 18-12-2020
Vorig artikelVervuilde hasj en wiet in omloop
Volgend artikelSmoothie mango met amandelmelk