Amsterdam – Human Concern opent 4 november 2019 een nieuwe locatie in het centrum van Nijmegen. De grootste gespecialiseerde GGZ-instelling voor eetstoornissen in Nederland kan met het openen van deze nieuwe locatie meer cliënten behandelen en komt hiermee tegemoet aan de lange wachttijden die momenteel een groot probleem vormen voor mensen met eetstoornissen. De visie en de behandelaanpak bij Human Concern zijn anders dan bij traditionele behandelingen, de behandeling richt zich op de gehele eetstoornis door aan de achterliggende problematiek én het verstoorde eetgedrag (symptomen) te werken met de inzet van intern opgeleide Ervaringsprofessionals®.

Zesde locatie

Na Amsterdam, Bilthoven, Den Haag, Tilburg en Zwolle wordt de locatie in de Sint Annastraat in Nijmegen de zesde vestigingsplaats van Human Concern in Nederland. Daarnaast heeft het centrum voor eetstoornissen een locatie in Portugal, waar zij een klinische boost-behandeling biedt.

Unieke behandelaanpak

Human Concern is de eerste en enige organisatie in Nederland, die al meer dan vijftien jaar Ervaringsprofessionals® inzet om mensen met eetstoornissen de beste behandeling te bieden. De boodschap en ervaring van Human Concern is: herstellen van een eetstoornis is mogelijk mét de juiste aanpak. De eetstoornis wordt in de kern aangepakt door de focus te leggen op de problematiek achter de eetstoornis én het verstoorde eetgedrag. De Ervaringsprofessionals® vormen een onmisbare schakel in de behandeling. Dit zijn therapeuten met een GGZ-opleiding die zelf hersteld zijn van een eetstoornis of, echter in mindere mate, een vergelijkbare moeilijke levenservaring hebben doorgewerkt. De therapeuten zijn intern opgeleid om deze levenservaring op een professionele en doelgerichte wijze in te zetten bij de behandeling van cliënten. Human Concern wil zowel de behandeling als de beeldvorming van eetstoornissen binnen de GGZ en de samenleving verbeteren met deze unieke behandelaanpak.

Wachttijden

Klinieken die hulp bieden bij eetstoornissen kampen met lange wachtlijsten, terwijl het voor deze kwetsbare doelgroep van groot belang is om snel de juiste zorg te krijgen. Met het openen van een zesde locatie in Nederland kan Human Concern nog meer mensen met alle verschillende eetstoornissen zoals anorexia, boulimia, OSFED (NAO) en eetbuistoornis zorg bieden. Hiermee komt het landelijke centrum voor eetstoornissen tegemoet aan de lange wachttijden. Momenteel zijn de verwachte wachttijden bij Human Concern, afhankelijk van de locatie, tussen de twee en de acht weken.

Vorig artikelVegetarisch dieet voor kinderen
Volgend artikelAnapana-meditatie het “bewust zijn van de adem”