Veruit de meeste kinderdagverblijven (86%) hebben een geheel rookvrij buitenterrein, blijkt uit een nieuwe verkenning van het Trimbos-instituut. De 14% die in 2018/2019 nog niet volledig rookvrij was, moet dat volgend jaar ook zijn, conform één van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord.

Onder volledig rookvrij wordt verstaan dat er niet op het terrein gerookt wordt en dat er geen overdracht plaatsvindt van derdehands rook. Uit de verkenning van het Trimbos-instituut uit 2018/2019 blijkt dat het buitenterrein van 86% van de ondervraagde kinderdagverblijven (N=389) geheel rookvrij is. Ongeveer één op de tien (12%) buitenterreinen is gedeeltelijk rookvrij en enkele buitenterreinen (2%) zijn geheel niet-rookvrij.

Daarnaast blijkt dat niet alle medewerkers van kinderdagverblijven op de hoogte zijn van de gevolgen van derdehands rook (stoffen die neerdalen tijdens het roken en achterblijven op o.a. kleding, haren en huid) en de maatregelen die genomen kunnen worden om derdehands rook bij kinderen te verminderen of te voorkomen.

Afspraken over roken vaak niet op schrift
In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat een rookvrije omgeving deel moet uitmaken van het gezondheidsbeleid van kinderopvangorganisaties. Uit deze verkenning blijkt dat minder dan de helft (41%) van de ondervraagde kinderdagverblijven een formeel rookbeleid heeft. Een derde heeft wel een rookbeleid, maar niet op schrift. Een vijfde heeft (nog) geen rookbeleid en van 4% is onbekend of er een rookbeleid is binnen de organisatie.

Met rokende medewerkers worden vaak wel afspraken gemaakt over hun rookgedrag, zoals: niet roken in het zicht van kinderen (71%), niet roken tijdens werktijd (49%), (proberen te) stoppen met roken (11%) en niet roken voor werktijd (5%). Ook worden afspraken gemaakt om derdehands rook bij kinderen terug te dringen, zoals handen wassen (53%) en kleding wisselen (7%). Wat opvalt is dat ook middelen als kauwgom, deodorant en parfum worden gebruikt om te voorkomen dat de rooklucht bij kinderen komt.

Toolkit en animaties derdehands rook
De resultaten uit deze verkenning hebben input gegeven voor een vernieuwde toolkit van de Rookvrije Generatie, met daarin onder andere een stappenplan voor kinderopvanglocaties om rookvrij te worden. De vernieuwde toolkit wordt naar verwachting medio december gepubliceerd op https://rookvrijegeneratie.nl/materialen/.

Het Trimbos-instituut lanceert eind van dit jaar een animatie waarin ouders voorgelicht worden over de risico’s van derdehands rook. Via deze animatie kan het onderwerp derdehands rook mogelijk ook op de agenda gezet worden bij de kinderopvang i.s.m. relevante samenwerkingspartners.

In 2020 wordt door het Trimbos-instituut ook een animatie voor zorgverleners ontwikkeld over derdehands rook, om hen bewust te maken van de risico’s waaraan ze kinderen kunnen blootstellen als ze voor of tijdens hun werk roken.

Product
Rookbeleid in de kinderopvang
Verkenning naar de stand van zaken bij kinderdagverblijven 2019

Vorig artikel4 plantaardige bronnen van ijzer de goed zijn tegen bloedarmoede
Volgend artikelVeel risico’s recreatief gebruik lachgas