Gisteren is bekend geworden dat het aantal artsen dat zich specialiseert in de ouderengeneeskunde het afgelopen jaar is toegenomen met 7% tot 151. Ondanks deze mooie toename blijft er een groot tekort bestaan aan specialisten ouderengeneeskunde. Maar laten we het eens omdraaien: Nog steeds worden ruim 100 opleidingsplekken per jaar niet gevuld.

Met het oog op de aankomende dubbele vergrijzing, meer mensen worden ouder én de gemiddelde leeftijd neemt toe, zal het aantal verpleeghuiszorg-behoeftige ouderen met dementie, meerdere lichamelijke ziektes of een revalidatietraject fors toenemen. Het is nu al lastig voor zorgorganisaties om de medische zorg te garanderen en de specialisten ouderengeneeskunde die er zijn, raken overspannen of wisselen vaak van werkplek. Wat kunnen we doen?

Niet gezien

Op het moment dat veel artsen afstuderen, is het specialisme ouderengeneeskunde voor hen een black-box. Een kleine minderheid heeft een coschap gelopen in de ouderengeneeskunde, omdat dit bij veel universiteiten geen verplicht coschap is. En hiervoor geldt ook: onbekend maakt onbemind.

Regelmatig worden beginnende basisartsen na enkele maanden werken in het verpleeghuis gegrepen door dit veelzijdige, complexe en uitdagende vak en besluiten zij zich hierin te specialiseren. Of besluiten artsen na een (gedeeltelijk) voltooide andere specialisatie, zich toch in de ouderengeneeskunde te specialiseren. De medisch-ethische besluitvorming met patiënt, naasten en medezorgverleners bij een divers scala aan gevorderde ziektes met beperkte behandelmogelijkheden, vraagt om een creatieve en communicatie vaardige arts.

Maak co-schap ouderengeneeskunde verplicht onderdeel

Gelukkig biedt het nieuwe Raamplan Artsenopleiding 2020, het kader om de geneeskunde-opleiding in te richten, een aanknopingspunt. Er wordt expliciet genoemd dat de afgestudeerde arts een medisch consult moet beheersen in, onder andere, de ouderengeneeskunde. Gezien het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, de onbekendheid van het vak en de groeiende zorgvraag onder ouderen is dit het uitgelezen moment om een verplicht coschap ouderengeneeskunde te introduceren in de geneeskunde-opleiding.

Bovendien zijn er steeds meer zorgorganisaties, zoals ouderengeneeskundevakgroep ZBVO, die co-schappen en opleidingsplaatsen faciliteren. Laat daarom geneeskundestudenten zes weken van hun zesjarige opleiding ruiken aan de ouderengeneeskunde en misschien raken ze overtuigd van het specialisme van de toekomst.

Bas ter Brugge is Adviseur/AIOS Ouderengeneeskunde (Arts in opleiding tot specialist) bij Zorg en Behandeling Voor Ouderen (ZBVO).

Vorig artikelVoedsel om je energie een boost te geven
Volgend artikelMinisterie van VWS wil met Taboeiend meer aandacht voor psychische klachten van jongeren in de klas