Nordic Pharma heeft aangekondigd dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) op 16 december 2021 een positief advies heeft uitgebracht Teysuno: In afwachting van EC-besluit | Europees Geneesmiddelenbureau (europa.eu)] die het gebruik van Teysuno (tegafur/gimeracil/oteracil) aanbeveelt voor de behandeling van patiënten met uitgezaaide colorectale kanker die de behandeling met fluoropyrimidine niet kunnen voortzetten vanwege specifieke toxiciteiten: hand-voetsyndroom en cardiotoxiciteit.

Het CHMP steunt het opnemen van patiënten die deze toxiciteit ontwikkelden in de adjuvante setting, naast gemetastaseerde patiënten.

Teysuno® is een orale fluoropyrimidine met vergelijkbare werkzaamheid, maar verbeterd veiligheidsprofiel in vergelijking met andere fluoropyrimidines.

Op basis van dit positieve advies zal Teysuno geïndiceerd zijn bij volwassenen:

  • voor de behandeling van gevorderde maagkanker indien gegeven in combinatie met cisplatine (huidige indicatie).
  • als monotherapie of in combinatie met oxaliplatine of irinotecan, met of zonder bevacizumab, voor de behandeling van patiënten met uitgezaaide colorectale kanker voor wie het niet mogelijk is om de behandeling met een andere fluoropyrimidine voort te zetten vanwege het hand-foot-syndroom of cardiovasculaire toxiciteit die zich ontwikkelde in de adjuvante of metastatische setting (in afwachting van een besluit van de Europese Commissie).

Nieuwe fluoropyrimidine voor patiënten met uitgezaaide colorectale kanker

Bij uitgezaaide colorectale kanker bevat de typische eerstelijns chemotherapie een fluoropyrimidine dat in verschillende combinaties wordt gebruikt.

Jean-Michel Quinot, CEO van Nordic Pharma verklaarde: “Dit is belangrijk nieuws voor patiënten met uitgezaaide colorectale kanker. Teysuno biedt die patiënten die lijden aan toxiciteiten die stopzetting van de therapie kunnen veroorzaken, een alternatieve therapie met fluoropyrimidine die hen in staat stelt om de systemische behandeling voort te zetten die is waarvan bekend is dat ze de overleving aanzienlijk verlengen. Door aan deze medische behoefte te voldoen, hopen we bij te dragen aan het verbeteren van het leven van deze patiënten. We willen in het bijzonder medisch oncologen en patiënten in verschillende Europese landen bedanken die hebben bijgedragen aan het verzamelen van cruciale klinische gegevens voor deze nieuwe indicatie.”

Iris van Lakerveld, Global Oncology Lead voegde toe: “Fluoropyrimidines zijn en blijven de hoeksteen van de chemotherapiebehandeling bij uitgezaaide colorectale kanker. Een significante groep patiënten kan nu een alternatief worden aangeboden in het geval dat chemotherapie moet worden uitgesteld , de dosis verlaagd of volledig stopgezet vanwege het hand-voetsyndroom of cardiotoxiciteit. Bijwerkingen van chemotherapie zijn onvermijdelijk. Met Teysuno zullen artsen en patiënten indien nodig een aanvullende therapie krijgen, waardoor de behandeling met fluoropyrimidine optimaal kan profiteren.

Nordic Pharma heeft Teysuno® in licentie gegeven van Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. in Japan. In Japan staat het product bekend als TS-1 en is het goedgekeurd voor verschillende solide tumoren, waaronder maag- en darmkanker. Sinds 2011 is Teysuno in 17 landen op de Europese markt. In totaal wordt het product in meer dan 30 landen wereldwijd op de markt gebracht.

Dit positieve CHMP-advies is een eerste stap om patiënten met uitgezaaide colorectale kanker toegang te geven tot Teysuno. Het advies van het EMA moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie, en vervolgens zullen landspecifieke terugbetalingsaanvragen op het niveau van elke lidstaat worden gedaan om deze toegang te garanderen.

Over Nordic Pharma
Nordic Pharma is een middelgroot, volledig geïntegreerd internationaal farmaceutisch bedrijf. Nordic Pharma’s focus ligt op de ontwikkeling en commercialisering van speciale producten, waaronder nicheziekenhuizen en weesproducten, om te voorzien in onvervulde medische behoeften. Tegenwoordig heeft Nordic Pharma een reeks zeer gespecialiseerde gepatenteerde en in licentie gegeven producten in de volgende therapeutische gebieden: reumatologie, de gezondheid van vrouwen en intensive care (anesthesie, hematologie en oncologie). Lees meer op www.nordicpharma.com.
Beeldcredit: National Cancer Institute
Vorig artikelRecord aangescherpt: al 25 jaar geen Elfstedentocht
Volgend artikelBeelddenkers en leerachterstanden in het onderwijs