Minister De Jonge (VWS) deelt deze week de uitkomsten van een onderzoek naar tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg met de Tweede Kamer. Wat opvalt aan dit onderzoek is dat voor het eerst te zien is dat een zorgtechnologie op basis van kunstmatige intelligentie succesvol breder wordt toegepast en de eerste indicaties voor daadwerkelijke tijdbesparing zichtbaar zijn. Dit betreft de zorgtechnologie leefstijlmonitoring die vooral in de thuiszorg wordt toegepast bij alleenwonende mensen met dementie.

Het systeem voor leefstijlmonitoring dat het meest wordt toegepast leert de eerste weken na installatie in de woning het normale dagelijkse leefpatroon in. Het computerprogramma met machine learning functioneert hierbij achter een netwerk van sensoren dat in de woning is aangebracht. Na het inleren van het dagelijks leefpatroon van de alleenwonende persoon met dementie geeft het systeem zelf actief aan via gele en rode notificaties aan mantelzorger en casemanager dementie of er sprake is van een aanmerkelijke afwijking op het dagelijks leefpatroon. Via een app kan de mantelzorger de dagelijkse activiteiten volgen.

Het belangrijkste doel van deze thuiszorgtechnologie leefstijlmonitoring is het tijdig signaleren van mogelijke crisissituaties die optreden tijdens het dementieproces. Dit doel wordt bereikt. In eerder wetenschappelijk onderzoek is tot drie keer toe vastgesteld dat deze technologie leidt een verminderd of gelijkblijvend stressniveau bij de mantelzorg tijdens het dementieproces, terwijl een oplopend stressniveau het gebruikelijke beeld is.

Zo’n positief resultaat is belangrijk omdat de relatief grote investeringen die gedaan moeten worden om gebruik te maken van technologie zoals deze een grote uitdaging vormen voor organisaties. Doordat technologie zich snel ontwikkelt wordt de keuze steeds ingewikkelder. In de gevoerde gesprekken horen we dat er mogelijk naar andere constructies van financiering moet worden gezocht. Dit zijn relevante thema’s om met meerdere organisaties en relevante systeempartijen op te pakken.’

https://www.vilans.nl/artikelen/13-tijdbesparende-zorgtechnologieen-gepresenteerd

Henk Herman Nap is Senior onderzoeker Ehealth Vilans

- Advertisement -