Ruim twee jaar geleden is een start gemaakt met het ontwikkelen van de nieuwe richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk. Om een breed gedragen richtlijn te creëren, benaderde de NVvP – initiatiefnemer van dit project -, alle partijen in het werkveld om mee te denken. Afgevaardigden van de KNMT, ANT, NVM, vrijgevestigde mondhygiënisten, vrijgevestigde algemeen practici, sectie Parodontologen, ACTA en zorgverzekeraars namen plaats in een speciaal hiervoor opgerichte commissie onder leiding van prof. dr. Fridus van der Weijden. Doel was om een zeer brede richtlijn te ontwikkelen, die een evidence based leidraad vormt ten behoeve van de meest optimale parodontale behandeling in de algemene praktijk.

Ongeveer een jaar geleden werd het concept van de nieuwe richtlijn aan de betrokken partijen aangeboden, de commentaren werden verwerkt. Inmiddels is de richtlijn akkoord bevonden en is het aan de NVvP – als organisator en beheerder van de richtlijn – om deze uit te rollen.

DPSI wordt PPS

De nieuwe richtlijn wordt gekenmerkt door een belangrijke wijziging ten opzichte van het paroprotocol, dat momenteel gehanteerd wordt in de algemene praktijk: de DPSI is vervangen door de nieuwe screeningsmethode PPS. Deze PPS is anders ingericht (meer screening, geen diagnostiek), waarmee het risico op over-/undertreatment wordt verminderd. Hiermee wordt de behandelaar gemotiveerd om nadrukkelijk te kijken naar het type patiënt in de behandelstoel.

Transitiejaar

Het werken volgens een nieuwe methodiek kost tijd en moeite. Daarom is 2020 aangeduid als transitiejaar. Deze periode is tevens nodig voor de vereiste aanpassing van de UPT-codes. Een speciale commissie buigt zich inmiddels hierover en onderhoudt daartoe de nodige contacten met de NZA. Vanaf 2021 wordt de nieuwe richtlijn daadwerkelijk formeel in gebruik genomen.

Roadshows

De NVvP organiseert vier roadshows, waar u terecht kunt voor nadere uitleg en praktische adviezen en vinden op de volgende data en locaties plaats:

Dinsdag 24 maart aanstaande, Utrecht
Dinsdag 31 maart aanstaande, Nijmegen
Dinsdag 14 april aanstaande, Groningen
Dinsdag 24 april aanstaande, Amsterdam

U kunt zich inschrijven via de website van de NVvP: https://www.nvvp.org

Vorig artikelVegan chocoladetaart
Volgend artikelAcht nieuwe patiënten, opnamestop IC-afdeling Maasstad Ziekenhuis