Vandaag wordt het Europese onderzoeksproject INHERIT afgesloten in Brussel. Onze huidige consumptie- en productiepatronen, ons gedrag en onze leefstijl zijn vaak ongezond en niet duurzaam, en er zijn hardnekkige gezondheidsverschillen. Het INHERIT project heeft gezocht naar veelbelovende initiatieven vanuit beleid en praktijk die bijdragen aan een gezondere en duurzamere leefstijl, en tegelijkertijd ook de gezondheidsverschillen helpen te verkleinen (‘triple win’)- een terrein waar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu goed in thuis is. Daarnaast zijn ook een deel van deze initiatieven geëvalueerd.

Tijdens de slotconferentie worden aanbevelingen gepresenteerd aan beleidsmakers. Ze vormen het kader voor een debat tussen verschillende EU European Union -Staatssecretarissen van Volksgezondheid, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement, lokale beleidsmakers en toonaangevende onderzoekers en economen. De focus van het debat ligt welke beleidsmaatregelen op EU, nationaal en lokaal niveau nu al genomen kunnen worden om te komen tot de ‘ triple win’.

RIVM bijdrage
Binnen het INHERIT project had het RIVM de leiding over de totstandkoming van een literatuuroverzicht In het literatuuroverzicht is op een rij gezet wat de invloed is van groene ruimten, energie-efficiënte woningen, actief transport en voeding op milieukwaliteit, gezondheid, en gezondheidsverschillen. Ook is gekeken hoe de positieve effecten met gedragsverandering vergroot kunnen worden. Daarnaast coördineerde het RIVM een kwalitatieve evaluatie van de intersectorale samenwerking binnen twaalf Europese ‘triple-win’ initiatieven, en voerde zelf de evaluatie van twee initiatieven uit- de Voedseltuin in Rotterdam en herinrichting van een groene ruimte in Breda.

Het RIVM was verder betrokken bij het ontwikkelen van het INHERIT model en heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een toolkit voor beleidmakers. Daarin zijn de resultaten van het project samengevat en vertaald in aanbevelingen voor beleidsmakers op verschillende bestuursniveaus, van Europees tot lokaal.

Vorig artikelHelft kankerpatiënten staat niet stil bij keuze ziekenhuis
Volgend artikelDamper of dual user, dat is de vraag