Welke rol speelt een gedachte bij het realiseren casu quo manifesteren van je doelen?

De wet van manifesteren

Gedachten en gevoelens spelen een belangrijke rol voor het manifesteren en realiseren van je doelen. Indien je merkt dat je geen resultaten ziet of krijgt, heb je niet echt iets in jezelf veranderd. Bovendien zullen je doelen zich pas manifesteren als je deze eerst in je bewustzijn hebt gevormd.

Een belangrijk kenmerk van deze wet is dat je hartstochtelijk eerlijk tegenover jezelf dient te zijn en kijkt met onvoorwaardelijke liefde naar jezelf, je gedachten en gevoelens. Op deze manier kom je veel te weten over je gedachten, focus en aandacht. Vervolgens is het essentieel dat je manifestatietechnieken toepast.

Succes of gebrek is eenvoudigweg eerst in je eigen mind gecreëerd. Het idee bestond volledig binnen jou. Je kunt namelijk geen succes ervaren als je het niet eerst vooraf hebt gevoeld en ervaren in jezelf, hoe dat zou zijn. De wet van manifesteren zegt ook dat je alleen eenzelfde soort gebeurtenis kunt manifesteren als die welke je over jezelf uitzendt. Denk hierbij aan de wet van energie. Dit berust mede op het feit dat het kwantummodel aantoont dat je alles en iedereen projecteert wat je over jezelf, situaties en anderen denkt. Uit onderzoeken van godsdiensten, wetenschappers, filosofen, metafysica en de meeste theorieën blijkt dat ze zijn gebaseerd op: ‘je wordt datgene waaraan je denkt’. Het is de wereld in jezelf die bepalend is voor je manifestaties dus levensgebeurtenissen en omstandigheden.

Wat is manifesteren
Manifesteren is het product casu quo een resultaat van een eerdere creatieproces. Deze wet laat zien hoe dingen ontstaan. Hoe een gewenste uitkomst tot stand komt of is gekomen. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden om deze uitkomst te bewerkstelligen. Bepaalde onderdelen zoals gerichte gedachten, intenties, focus, geloof, vertrouwen, acties brengen samen een uitkomst tot stand. Deze uitkomst was als potentieel al aanwezig in het veld, maar is nu manifest geworden. Hieruit kan je tevens concluderen dat succes voorspelbaar is.

De wet van manifesteren

Belangrijke randvoorwaarden bij manifesteren
Volgens het kwantummodel schept bewustzijn en onze aandacht de realiteit. Het model zegt dat gedachten een effect hebben op je leven. Als je je omstandigheden wilt veranderen zal je je denken dienen te veranderen. Je gedachten geven je leven namelijk vorm. Bovendien kan je alleen datgene wat je gelooft manifesteren. Eén van de randvoorwaarden is dat je bij een snelle manifestatie op het toppunt van onvoorwaardelijke liefde, dankbaarheid, gunfactor en vreugde moet leven. Dit betekent geen oordelen (naar jezelf of over anderen), veroordelingen, woede, frustratie, ongeduld, schaamtegevoelens etcetera, want dan geloof je niet in dit model. Wanneer je er niet in gelooft vervang je onbewust een vrij neutraal gevoel door een emotie. Bijvoorbeeld doordat je omstandigheden je in de weg staan (frustratie) of je hebt problemen in je relatie (veroordeling). Of je bent te gestrest (stress). Of je verwacht te snel een resultaat (ongeduld). Hierdoor kom je vast te zitten in een emotie en daardoor zie je geen mogelijkheden, want je zit geketend in het verleden. Je kijkt vanuit een lens binnen die emotie (het verleden) de wereld in, hierdoor kan je geen toekomst zien.

Overigens is ook een gedreven intentie en actie een randvoorwaarde om te manifesteren. Deze intentie en actie dienen expliciet overeen te komen met je gevoelens en gedachten. Voorts moet er voldoende coherentie zijn om te kunnen manifesteren. Een praktisch voorbeeld van coherentie in een organisatie is het navolgende: stel je bent werkzaam in een organisatie waar diverse mensen samenwerken en zij hebben allen eenzelfde intentie, dan is hun manifestatiekracht heel groot. Maar stel dat alle motieven van al die mensen verschillende kanten op gaan dan komt er heel moeilijk iets tot stand. Dan is er sprake van incoherentie.

Hoe je met succes kan manifesteren
De eerste stap naar succesvol manifesteren is het doel te bepalen en een vaststaand besluit te nemen. Beide dienen zij als middel om het ongemanifesteerde te manifesteren. Check altijd of je doel of intentie niet ten koste van anderen gaan. Creëer betekenis aan je intentie. Stop al je energie erin. Begrijp dat door kennis en informatie wijsheid ontstaat. Geef aandacht aan je intentie. Je snapt dat aandacht uit energie bestaat. Dus je kunt jezelf afvragen: waar plaats ik nu energie?

Het is een feit dat jij je niet met de uitkomst moet bemoeien. Laat dat los. Je dient het veld de ruimte te geven om spontaan met een nieuwe gebeurtenis in je leven te kunnen komen. Dit betekent dat als je twijfelt of ongeduldig bent er een stagnatie in het proces ontstaat. Je bemoeit je met de details. Het veld organiseert alles, maar een voorwaarde is dat jij je er niet mee bemoeid. Dit betekent dus dat je geen resultaat moet afdwingen maar in je rust en vertrouwen dient te blijven. Dit is het moment dat het veld je tegemoetkomt.

Maar hoe dan? Leer mediteren of technieken om jezelf te helpen. Mediteren is zelfkennis en energie in beweging zetten. Het doel van mediteren of een acupressuursessie is om je gevoelens en gedachten te veranderen. Een nieuwe denkwijze te integreren. Met een integratie sessie ga jij je je hersenen en lichaam herconditioneren in nieuwe gedachten en gevoelens. Je leert om deze nieuwe denkwijze en nieuw gedrag de hele dag door te hanteren. Dit betekent dat je andere energie uitzendt het veld in. Je communiceert dan naar het veld: ‘dit is wat ik waard ben om te ervaren en organiseer maar nieuwe ervaringen op een manier die ik niet verwacht’. Dus als je aan het creëren bent dan ben je nieuwe circuits in je mind aan het integreren en je lichaam aan het herconditoneren voor een nieuw gevoel. Dan ben je succesvol aan het manifesteren.

Je kunt aan de hand van vragen stellen aan jezelf meten hoe effectief jij bent geweest om doelen te manifesteren. Welke resultaten ervaar of zie jij? Met resultaten bedoel ik bewijs in de vorm van een nieuwe situatie, een inzicht, een teken of een synchroniteit. Bij synchroniteit kan je bijvoorbeeld denken aan een gebeurtenis in je leven die je toevalt precies wanneer je eraan denkt of wat je eerder hebt gedacht.

Wat ben jij nu aan het manifesteren?
Het is duidelijk dat veel mensen niet weten dat ze hun eigen omstandigheden bewust en onbewust manifesteren. Sterker nog, denk aan de uitspraak: ‘het is het lot’ of ‘zo ben ik nu eenmaal’. Deze massaovertuiging veroorzaakt dat de meeste mensen het leven als een reeks toevallige omstandigheden ervaren, zonder dat ze er bewust van zijn dat ze het zelf hebben gecreëerd. In feite kan je jezelf overtuigen om regelmatig zorgvuldig jezelf te scannen. Hierdoor kan je nagaan waar jij je aandacht, je energie op richt.

Onderstaand 3 inzichtvragen om te onderzoeken wat jij aan het manifesteren bent

  1. Wat is je dagelijkse patroon, gewoonte of verslaving. Hoeveel energie gaat er dagelijks verloren aan dit patroon? Als je het niet doet waar zou jij deze energie dan op kunnen richten?
  2. Hoeveel tijd (energie) besteed jij aan je doelen?
  3. Waar zijn je gedachten dagelijks op gericht? Op beperkingen dus je mist iets of juist op geluk en dankbaarheid voor wat je wel hebt of mag gebruiken?
  4. Wat is mijn bewustzijn nu aan het manifesteren?

Wetenschappelijk onderbouwing van de wet manifesteren
De wetenschap toont aan dat in het kwantumveld alle mogelijkheden, denkbare informatie en uitkomsten reeds bestaan. Dit veld is een gigantisch oneindig energetisch netwerk waarin we leven en waar we allemaal bewust en onbewust mee verbonden zijn. We communiceren met dit goddelijk veld via onze gevoelens en gedachten. Wanneer jij je hersenen afstemt op je doelen ben je aan het creëren, dan krijg je als het ware toegang tot het veld. Dit kan je bijvoorbeeld doen middels meditatie, emotioneel evenwicht, wandelmediatie, braintraining: kortom er zijn veel manieren voor. Wij kunnen onze geest en lichaam zo conditioneren en trainen zodat deze in een permanente staat van zijn komt die verbonden is aan je doel. Hierdoor zal het veld voor jou gaan werken.

Alles wat je het veld instuurt aan gedachten, emoties en gevoelens heeft een bepaalde energielading en dit ontvang je in dezelfde evenredigheid terug. Je begrijpt dat indien jij jezelf beperkt, omdat je bepaalde gedachten en gevoelens met een lage energielading in stand houdt, dit ook in dezelfde proporties ontvangt.

Bezoek elke dag je visie, maak de gedachte levend, maar laat de details achter bij het veld. Stel je visie is dat je graag een partner wilt dan is het belangrijk te voelen alsof je al een partner hebt. Welk gevoel zal jij hebben? Wat zou er gebeuren? Wellicht brengt het verliefdheid, blijheid en geborgenheid. Ga deze emoties dan voelen. Maak het bezoek aan je visie zo concreet als maar kan, blijf weg bij lage vibraties zoals ongeduld en frustraties. Onmiddellijk nadat jij denkt ‘ik heb nog steeds geen partner, voel me alleen’ is dat de communicatie die jij naar het veld stuurt, en die je aan het manifesteren bent.

Als jij je visie beelden (gericht visualiseren en/of mediteren) bezoekt met een verhoogde emotie (vreugde en dankbaarheid) en deze visie en emoties combineert met je intentie gebeuren er wetenschappelijk o.a. vijf dingen:

  • Er worden nieuwe neurale netwerken, circuits, geïnstalleerd in je hersenen;
  • Deze neurale netwerken worden jouw kompas (verbinding) naar je toekomst;
  • Er worden chemische stoffen geproduceerd voor die toekomstige ervaring;
  • Deze innerlijke ervaring stuurt nieuwe signalen naar je latente genen om op een nieuwe manier te denken, handelen en voelen;
  • Je lichaam wordt hierdoor geconditioneerd voor die toekomstige ervaring. Hierdoor zal je een nieuwe overeenkomstige ervaring of gebeurtenis je leven in trekken. Vaak is het een overeenkomstige gebeurtenis die je niet verwacht en op een nieuwe manier je leven opduikt.

Op naar een higer level!

Bijdrage: Petra van den Berg
Petra is onderzoeker, auteur, bedrijfsadviseur en personal coach. Haar expertise ligt op het gebied van coaching, succeswetten en de werking van het brein.
Vorig artikelNederland laat rug- en nekpatiënten in de kou staan!
Volgend artikel5 ingrediënten die helpen bij het ontgiften en het gewichtsverlies bevorderen