Hoe kunnen gemeenten én lokale partners samenwerken aan de preventie van riskant alcoholgebruik onder studenten? De nieuwe handreiking ‘De (studenten)tijd van je leven!’ biedt een praktisch stappenplan voor gemeenten en lokale partners. De handreiking bevat handvatten, praktische voorbeelden en adviezen die meteen in de praktijk kunnen worden ingezet.

Stevige lokale samenwerking
In het Nationaal Preventieakkoord (2018) heeft de overheid, samen met zeventig maatschappelijke organisaties, afspraken gemaakt om riskant alcoholgebruik in Nederland terug te dringen. Ook de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) sloten zich aan bij dit Nationaal Preventieakkoord. De afspraak die zij maakten was dat in elke gemeente waarin hoger onderwijsinstellingen gevestigd zijn een plan ‘alcoholpreventie & studie’ ontwikkeld wordt. Een uitdaging die een stevige lokale samenwerking vraagt.

Ervaringen uit Rotterdam
De gemeente Rotterdam is in samenwerking met het Trimbos-instituut aan de slag gegaan met deze uitdaging. In een meerjarig traject is een samenwerking opgezet tussen gemeente, zorgpartners, onderwijsinstellingen en studentenverenigingen (gezelligheidsverenigingen, studieverenigingen en studentensportverenigingen).

Het Trimbos-instituut heeft op basis van de Rotterdamse ervaringen een handreiking geschreven voor Nederlandse gemeenten. Hen wordt aangeraden met de volgende thema’s aan de slag te gaan voor een zo volledig mogelijke aanpak:

  • Monitoring van alcoholgebruik onder studenten
  • Alcoholbeleid op de onderwijsinstellingen en bij studentenverenigingen
  • Alcoholpreventie en zorg
  • Duurzame samenwerking tussen lokale partners
  • De handreiking is toegespitst op het onderwerp alcohol, maar kan (indien gewenst)
  • uitgebreid worden naar onderwerpen als roken, drugs en mentaal welzijn.

Wil je als gemeente met de handreiking aan de slag?
De handreiking is vrij te gebruiken en te downloaden.

Heeft u vragen over de handreiking of kunt u ondersteuning gebruiken, dan kunt u contact opnemen Aukje Sannen.

Product
De (studenten)tijd van je leven!
Een handreiking voor gemeenten voor lokale samenwerking in de preventie van riskant alcoholgebruik bij studenten in het hoger onderwijs · 2021

Meer informatie
Neem dan contact op met Laura Nijkamp van het Trimbos-Instituut
Bijdrage: Trimbos-instituut | Publicatiedatum 12-07-2021
- Advertisement -