Angststoornis houdt langer aan dan depressie

Angststoornis houdt langer aan dan depressie
Angststoornis houdt langer aan dan depressie

Recent onderzoek laat zien dat de helft van de mensen met een angststoornis binnen 7,5 maand opknapt. 39% van de mensen is binnen 1 jaar nog niet hersteld en bijna 1 op de 3 mensen (30%) is binnen 3 jaar nog steeds niet hersteld. Hierdoor weten we dat een angststoornis een langere duur heeft dan depressie. Eerder Nederlands onderzoek laat zien dat de helft van de mensen met een depressieve stoornis binnen 6 maanden opknapt.

Duur van klinische angst
De gemiddelde duur van een angststoornis was ruim 15 maanden. Bij mensen die voorafgaand aan hun angststoornis lichamelijk beter functioneerden duurde de angst korter. De angststoornis duurde langer naarmate men ouder was, geen betaalde baan had, en emotioneel instabieler was.

Angststoornis vaak chronisch beloop
Een angststoornis heeft voor een groot percentage mensen een chronisch beloop. Het percentage mensen dat na 1 jaar nog herstelt, neemt niet sterk toe. Dit betekent dat hulpverleners alert moeten zijn op signalen van een angststoornis en snel moeten interveniëren. Nog te vaak duurt het lang voordat mensen met een angststoornis de juiste zorg ontvangen.

Over het onderzoek
In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van de studie NEMESIS-2  (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalige studie uitgevoerd door het Trimbos-instituut naar de psychische gezondheid van de algemene volwassen bevolking. Voor dit onderzoek is uitgegaan van de 158 deelnemers die op of voor de vierde meting een klinische angststoornis hadden (paniek stoornis, agorafobie, sociale fobie of gegeneraliseerde angststoornis) volgens de DSM-IV, het internationale classificatie systeem dat binnen de Geestelijke gezondheidszorg wordt gebruikt. De duur van hun angststoornis werd in een mondeling gesprek bepaald met behulp van het ‘Levensloopinterview’ (Life Chart Interview).

Contact
De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Depression and Anxiety.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Neeltje Batelaan, medeauteur en psychiater.

Meer informatie
Neem dan contact op met Margreet ten Have van het Trimbos-Instituut
Bijdrage: Trimbos-instituut | Publicatiedatum 09-11-2020
Vorig artikelAvocado: de perfecte optie voor diëten zonder vlees
Volgend artikelAngststoornis houdt langer aan dan depressie