De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) hebben de afgelopen 5 jaar weer een sterke groei laten zien op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De impact van het onderzoek in STZ-ziekenhuizen is gestegen naar ruim 50% boven het internationale gemiddelde. Ook het aantal publicaties is de laatste 5 jaar sterk gestegen.

De STZ-ziekenhuizen bedienen gezamenlijk bijna de helft van de patiënten in Nederland. Juist de hoge aantallen patiënten, de brede mix van hoog- en laagcomplexe zorg en de bevlogen onderzoekers, maken de STZ-ziekenhuizen uitermate geschikt voor (toegepast) patiëntgebonden onderzoek.

Topklinische ziekenhuizen scoren hoog

De impact van het wetenschappelijk onderzoek in de topklinische ziekenhuizen is zeer hoog. In de analyse, uitgevoerd door het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) over de jaren 2009-2018 is het wereldwijde gemiddelde weergegeven als 1. De STZ-ziekenhuizen scoren gemiddeld 1,54. Dit betekent dat de impact 54% boven het internationale gemiddelde ligt!

Top 10

Daarnaast wordt in de analyse gekeken naar onderzoeks-publicaties die wereldwijd het meest (de zgn. Top 10) worden geciteerd. Hieruit blijkt dat 17% van de onderzoeken in topklinische ziekenhuizen in de Top 10 van de internationaal meest geciteerde artikelen voorkomt.

Stijging aantal publicaties

Uit de analyse blijkt dat in de laatste jaren het aantal wetenschappelijke publicaties, die voldoen aan de internationale standaard van het onderzoek, vanuit STZ-ziekenhuizen flink is gestegen, namelijk met ruim 50%.

Samenwerking loont

Net als in de voorgaande analyse uit 2015 komt ook ditmaal naar voren dat samenwerking loont. Naarmate er meer samengewerkt wordt met andere ziekenhuizen en ook met universiteiten in (met name) internationale studies, neemt de impact toe. De lijn die STZ de laatste jaren heeft ingezet om samenwerking tussen ziekenhuizen en met onderzoeksinstituten te bevorderen, wordt dan ook gecontinueerd.

Meer en beter onderzoek verbetert de patiëntenzorg. Door bundeling van krachten op het gebied van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek leveren de STZ-ziekenhuizen hun meerwaarde om zo doorontwikkeling van en innovatie in de zorg en de gezondheid van de patiënten in Nederland te bevorderen.

Het gehele rapport van CWTS kunt u vinden op onze site: www.stz.nl

Bijdrage: Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen | Publicatiedatum 12-11-2020
Vorig artikelJobcoaches bewijzen zich bij psychische kwetsbaarheid
Volgend artikelNiet-verslavende sigaret technisch mogelijk, maar minder aantrekkelijk