Palliatieve zorg niet standaard in opleiding: zorgverleners en KWF starten nascholingsoffensief

KWF

Zorgverleners en opleidingsexperts startten afgelopen weekend met het landelijk nascholingsprogramma palliatieve zorg voor zorgverleners bij ongeneeslijke kankerpatiënten. Het herkennen van behoeften van patiënten die niet meer beter worden, vraagt om kennis en vaardigheden die nu onvoldoende terugkomen in de opleiding van zorgverleners. Patiënten geven aan advies bij mentale en lichamelijke klachten te missen, net als steun aan de naasten. KWF investeert daarom in de nascholing van oncologische zorgverleners. Zodat de groeiende groep mensen die niet beter wordt direct de beste zorg krijgt.

Behoefte aan nog betere palliatieve zorg en scholing
De huidige zorg en opleiding is ingericht op het beter maken van mensen, maar onvoldoende op het ondersteunen van mensen die niet beter worden. 28% van de patiënten mist na het slecht nieuwsgesprek hulp van zorgverleners in het ziekenhuis, waarbij patiënten vooral behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt, aandacht voor naasten en advies over psychische klachten (NFK 2018). Uit onderzoek van Nivel uit 2020 onder zorgverleners blijkt dat bijna tweederde zich onvoldoende geschoold vindt op het gebied van palliatieve zorg. Zoals het ondersteunen bij psychische, sociale en spirituele problemen. Het is geen standaard onderdeel van MBO-, HBO- en WO-opleidingen. Daarnaast is er een tekort aan goedgeschoolde docenten met praktijkkennis om alle zorgverleners goed te scholen.

Zorgverleners en opleidingsexperts starten nascholingsprogramma
KWF investeert in het 3-jarig educatieprogramma ‘Landelijke basiscursus palliatieve zorg voor patiënten met kanker’. Dit programma wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC namens het landelijke platform Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) en in samenwerking met diverse partijen. Waaronder Carend, gespecialiseerd in nascholing door zorgverleners met kennis van palliatieve zorg. Het programma werkt toe naar een docentenpoule van 420 docenten en het zo snel mogelijk nascholen van zoveel mogelijk zorgverleners, met uiteindelijk landelijke dekking. Concreet zal al op korte termijn 13% van de oncologische zorgverleners bijgeschoold zijn en kunnen zij de opgedane kennis direct inzetten.

Klik hier voor meer informatie over de betrokken organisaties en hun reactie op dit project.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Kwf.
Met haar activiteiten ondersteunt KWF patiënten in elke fase van het leven. Voor mensen die nog geen kanker hebben, maar ook mensen die niet meer beter worden. Wil je meer weten over De stichting KWF Kankerbestrijding? Ga dan naar kwf.nl.
Zoek je informatie over kanker, de behandeling ervan of leven met kanker? Ga naar kanker.nl
Vorig artikelGrootschalig onderzoek naar de waarde van de Luisterlijn van start
Volgend artikelTien jaar Tekenradar: 80.000 tekenbeetmeldingen, kans op tekenbeet in Drenthe het hoogst