Om bij het gebruik van hulpmiddelen in de zorg meer rekening te houden met het milieu, is het essentieel dat duurzaamheid gaat meewegen bij keuzes in de zorg. Duurzaamheid zou een van de normen moeten zijn voor ‘goede zorg’, naast veiligheid, doelmatigheid, effectiviteit en cliëntgerichtheid. Regie van de overheid is nodig om een transitie in gang te zetten, waaraan alle partijen bijdragen die zijn betrokken bij ontwerp, productie en afvalverwerking van hulpmiddelen. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van VWS.

Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg
De vraag naar zorg groeit, en daarmee ook het gebruik van hulpmiddelen, zoals materialen voor wondverzorging, handschoenen, chirurgische instrumenten en diagnostische testen. Steeds vaker zijn deze voor eenmalig gebruik. De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat de zorg duurzamer moet. De minister voor Medische Zorg en Sport vroeg de Gezondheidsraad hoe verduurzaming van hulpmiddelengebruik versneld kan worden.

Volgens de Gezondheidsraad is het van belang om naast veiligheid, effectiviteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid, duurzaamheid tot norm te maken voor goede zorg. Dit vraagt onder meer dat duurzaamheid een plek krijgt in de strategische visie van zorginstellingen, in medische richtlijnen en in de opleiding van zorgpersoneel. Ook zijn er aanpassingen nodig in de hele keten van ontwerp, productie, gebruik en afvalverwerking van hulpmiddelen. Zo is er bijvoorbeeld winst te behalen door het productaanbod te verduurzamen, materialen te hergebruiken en bewuster om te gaan met hulpmiddelen. Om de overgang naar een circulaire zorg op gang te brengen is interdepartementale samenwerking nodig. Ook moeten duurzaamheidseisen verankerd worden in (Europese) wet- en regelgeving. De raad vindt dat Nederland daarin een voortrekkersrol zou moeten nemen. Tot slot beveelt de raad aan om duurzame innovatie te stimuleren door kennis uit de publieke en private sector beter te laten samenkomen en onderzoek te bevorderen naar onder meer de milieu-impact van hulpmiddelen.

Vorig artikelLandelijke aftrap Sportief Rookvrij bij FC Groningen
Volgend artikelSatellietdata van emissies mogen nog preciezer en gebruiksvriendelijker