Intravacc, een wereldleider in translationeel onderzoek en ontwikkeling van preventieve en therapeutische vaccins, heeft vandaag positieve preklinische gegevens bekendgemaakt voor zijn op OMV gebaseerde vaccin tegen de ziekte van Lyme. Publicatie van deze studie in het collegiaal getoetste wetenschappelijke tijdschrift Vaccine getiteld ‘Vaccinatie met meningokokken buitenmembraanblaasjes met Borrelia OspA beschermt tegen experimentele Lyme-borreliose’ beschrijft de preklinische gegevens van het kandidaat-Lyme-vaccin op basis van het OMV-platform van Intravacc. Deze studie toont aan dat OMV’s expressie van Borrelia (lipo) -eiwitten een veelbelovend vaccinconcept is dat zou kunnen leiden tot bescherming van mensen tegen de ziekte van Lyme.

Momenteel is er geen vaccin tegen de ziekte van Lyme, de snelst groeiende en meest voorkomende door teken overgedragen ziekte in Noord-Amerika en Europa, beschikbaar voor mensen. Indien onbehandeld, kunnen symptomen zijn: verlies van het vermogen om een ​​of beide zijden van het gezicht te bewegen, gewrichtspijn, ernstige hoofdpijn met stijve nek of hartkloppingen. Antibiotica vormen de primaire behandeling en zijn meestal succesvol, maar alleen als ze op tijd worden toegediend. Een vaccin zou het gebruik van antibiotica en de mogelijke toename van antibioticaresistentie beperken.

Veiligheidsbewijs van OMV’s

Vaccinatie van dieren heeft aangetoond dat de OMV-vaccins van Intravacc bescherming kunnen bieden tegen verschillende pathogenen. Toxicologische onderzoeken met verschillende op OMV gebaseerde vaccins toonden geen weefsel- en orgaanschade aan bij de dieren. Op OMV gebaseerd meningokokkenvaccin fase I en II-onderzoeken hebben aangetoond dat ze veilig zijn bij zowel kinderen als volwassenen. Vandaag is één op OMV gebaseerd vaccin goedgekeurd door de EMA en op de markt.

De studie

De studie uitgevoerd in samenwerking met het Amsterdam Medisch Centrum in Nederland evalueerde de genetisch gemodificeerde meningokokken van Intravacc, resulterend in bacteriën die immunogene blaasjes (OMV) produceren die Lyme-lipoproteïne OspA tot expressie brengen op het oppervlak van deze blaasjes. Groepen van acht muizen werden gevaccineerd op dag nul, 14 en 28 met ofwel 40 µg OMV’s, die OspA tot expressie brachten, en de controlegroep ontving dezelfde hoeveelheid lege OMV’s.

Om de bescherming na vaccinatie te meten, werden dieren geïnfecteerd met levende Borrelia burgdorferi door middel van injectie met een naald op dag 42 en op dag 62 werden alle muizen opgeofferd, en werden bloed en organen verzameld en getest op de aanwezigheid van Borrelia door middel van kweek en DNA-testen. Op dezelfde tijdstippen werden bloedmonsters genomen van alle dieren. Sterke antilichaamresponsen werden opgewekt bij dieren die OMV-OspA ontvingen. Terwijl in de controlegroep geen borrelia-specifieke antilichamen werden gedetecteerd. In de huid van een van de acht dieren werden levensbacteriën aangetroffen. Bij één tot twee dieren werden sporen van Borrelia-specifiek DNA gedetecteerd.

Deze studie toont aan dat op OMV gebaseerde vaccins die Borrelia (lipo) -eiwitten tot expressie brengen, een gemakkelijke en haalbare vaccinatiemethode zijn die bescherming biedt tegen de ziekte van Lyme, en zou kunnen resulteren in een veelbelovend profylactisch vaccin voor mensen.

Dr. Jan Groen, CEO van Intravacc, zei:

“Dit is opnieuw een bewijs dat ons OMV-platform veelzijdig en effectief is in het aanpakken van een verscheidenheid aan ziekten. We laten zien dat het mogelijk is OMV te koppelen aan externe antigenen en dat de bacterie ook kan worden gemodificeerd om de antigenen tot expressie te brengen. Naast de geweldige resultaten die zijn aangetoond voor de ziekte van Lyme, kan het platform worden gebruikt voor de ontwikkeling van vaccins voor vrijwel elke ziekte.”

Over de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme komt wereldwijd in meer dan 80 landen voor. Volgens een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal patiënten dat jaarlijks besmet raakt in de afgelopen twintig jaar meer dan verviervoudigd. De ziekte van Lyme, ook wel Lyme-borreliose genoemd, is de snelst groeiende en meest voorkomende door teken overgedragen ziekte in Noord-Amerika en Europa. De bacterie Borrelia burgdorferi wordt tijdens een bloedtoevoer door teken verspreid. Klinische manifestaties treden meestal weken tot maanden na de tekenbeet op. De meest voorkomende symptomen zijn rode cirkelvormige uitslag (erythema-migraine), vermoeidheid, koorts, hoofdpijn, lichte stijve nek, gewrichtspijn en spierpijn. Als de teek snel wordt verwijderd, is de kans op het oplopen van de ziekte van Lyme klein. Eenmaal geïnfecteerde antibiotica kunnen succesvol zijn bij de behandeling van de ziekte. De timing van de behandeling is echter van cruciaal belang en 5-10% van de patiënten reageert niet op de behandeling. Wanneer de beet niet is opgemerkt of de behandeling te laat of niet effectief is, kan de ziekte ernstigere complicaties veroorzaken die de gewrichten, het hart of het zenuwstelsel aantasten. Er zijn jaarlijks ongeveer 85.000 ernstige gevallen in de EU.

- Advertisement -