Waaruit bestaat een gecombineerde leefstijlinterventie?
Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die vergoed wordt uit de basisverzekering krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

De interventie bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Wie kan aan de interventie deelnemen?
De volgende mensen komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie die vergoed wordt uit de basisverzekering:

  • Volwassenen met overgewicht BMI (Body Mass Index). De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. ≥ 25 kg/m2) en een extra risicofactor (risicofactoren voor Hart en Vaatzieken, Diabetes Mellitus Type 2 of slaapapneu of artrose)
  • Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2).

Voor meer informatie over de inclusiecriteria: NHG Standaard Obesitas en de Zorgstandaard Overgewicht Nederland.

Wie mag naar een GLI verwijzen?
Deelname aan een vergoede gecombineerde leefstijlinterventie is alleen mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. Het verschilt per zorgverzekeraar welke medische specialisten zij accepteren als doorverwijzer. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Als een medisch specialist iemand verwijst naar de interventie, is het nodig afspraken te maken met de huisarts van de deelnemer. Bijvoorbeeld over wie het aanspreekpunt is voor de interventieaanbieder.
Lees hier meer over in het Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie van Zorginstituut Nederland.

Is aanvullende zorg mogelijk?
Bij mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico komt vaak co-morbiditeit voor die leidt tot extra zorgvragen. Daarom is het van belang dat de verwijzend huisarts of medisch specialist vaststelt of er indicaties zijn voor aanvullende zorg op het programma. Denk bijvoorbeeld aan een specialistisch dieetadvies. Of als er sprake is van een deelnemer met een inspanningsbeperking.
Lees hier meer over in het Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie van Zorginstituut Nederland.

Welke programma’s worden vergoed?
Op dit moment worden in Nederland 4 erkende gecombineerde leefstijlinterventies vergoed vanuit de basisverzekering:

Wilt u de 4 erkende vergoede gecombineerde leefstijlinterventies vergelijken? Klik dan door naar de tabel waarin de verschillende eigenschappen van de erkende GLI’s naast elkaar zijn gezet.

Wie kan de interventie aanbieden?
Leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen de vergoede gecombineerde leefstijlinterventie geven. U moet hiervoor competenties hebben op het niveau van een HGBO opgeleide leefstijlcoach. Waar nodig dient een aanbieder aanvullende competenties te verwerven die nodig zijn voor deze leefstijlinterventie. Een aanbieder kan de interventie alleen geven, maar kan die ook in samenwerking met anderen aanbieden.

Bent u op zoek naar potentiële aanbieders in uw omgeving? Bekijk hiervoor deze interactieve kaart of de tabel geregistreerde aanbieders.

Bron: bron: Loketgezondleven.nl
Meer info? Wilt u meer weten of advies over de lokale toepassing van de gecombineerde leefstijlinterventie?
Mail: Dieuwke Schokker Adviseur Kwaliteit interventies (a.i.) dieuwke.schokker@rivm.nl
Vorig artikelZonkracht neemt de komende tijd snel toe
Volgend artikelMentale gezondheid