Het Europese programma om Kazachstan, Kirgizië, Turkmenistan, Tajikistan en Oezbekistan te ondersteunen bij het ontwikkelen van modern drugbeleid, wordt wegens succes met vier jaar verlengd.

Met het Central Asia Drug Action Plan (CADAP) ondersteunen verschillende Europese organisaties, waaronder het Trimbos-instituut, de vijf Centraal-Aziatische landen bij de ontwikkeling van een drugsbeleid dat gebaseerd is op internationale verdragen en richtlijnen, wetenschap en mensenrechten.

Dat moet bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van inwoners van deze landen en de veiligheid en stabiliteit in de regio.

Knelpunten
Het Trimbos-instituut voerde onder meer een assessment uit om de situatie in de vijf landen te beoordelen. Knelpunten die daarbij aan het licht kwamen, waren gebrekkige monitoring, gedateerde methodes voor de aanpak van drugsproblematiek, onbekendheid met internationale best practices en overvolle gevangenissen door een eenzijdige justitiële aanpak. Deze punten werden in nationale dialogen en regionale conferenties besproken.

Voor beleidsmakers uit Kazachstan, Kirgizië, Turkmenistan, Tajikistan en Oezbekistan organiseerde het Trimbos-instituut een studiereis naar Nederland en Brussel.

Toegevoegde waarde
De EU constateert dat de Nederlandse inbreng van dataverzameling, monitoring van nationale trends en ontwikkelingen en het promoten van empirisch onderbouw beleid doorslaggevende succesfactoren zijn voor het project. Daarom is het Trimbos-instituut door het Minsiterie van VWS voorgedragen om de komende vier jaar betrokken te zijn bij het CADAP-programma.

Meer informatie
Neem dan contact op met John-Peter Kools van het Trimbos-Instituut

Vorig artikel“Andere aanpak nodig voor alcoholmisbruik onder hoog-risico jongeren”
Volgend artikelVleeswaren waarschijnlijk bron 20 patiënten met Listeria