Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort en dat is niet nodig. In april riep de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, een samenwerking van onder andere de vereniging van dermatologen (NVDV) en patiëntenorganisaties HUKAs en Stichting Melanoom, al op tot het beschikbaar stellen van gratis zonnebrandcrème aan buitensporters. Op initiatief van Herm Martens, dermatoloog en bewoner van natuurgebied Sint-Pietersberg, slaan Natuurmonumenten en de stuurgroep de handen ineen en wordt een eerste insmeerpaal geplaatst om dit te verwezenlijken.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met huidkanker. Het aantal diagnoses blijft stijgen. En dat terwijl huidkanker meestal te voorkomen is. Zeker nu het eindelijk weer mooi weer wordt en mensen de wandelschoenen aantrekken, is het essentieel dat zij zich beter beschermen tegen de zon.

Mensen zijn zich nog onvoldoende bewust van het belang van insmeren, ook bij een wandeling in de natuur. En dan helpt het als ze tegen een paal met zonnebrandcrème aanlopen. Om wandelaars bescherming te bieden wordt daarom door de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland samen met Natuurmonumenten een ‘insmeerpaal’ op een hotspot in het zuidelijk natuurparadijs Sint-Pietersberg geplaatst. Hier kunnen wandelaars gratis gebruik van maken gedurende de zomermaanden.

Gezien de unieke plek ziet Natuurmonumenten dit als een zeer mooie toevoeging aan de gezondheid van de wandelaars in de natuur. Herm Martens en Natuurmonumenten zoeken samen met de stuurgroep en andere betrokkenen naar mogelijkheden dit verder op nationaal niveau te implementeren en ondersteunen.Meer informatie over de samenwerkende organisaties vind je hieronder:

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. Natuurmonumenten wil haar fascinatie voor de natuur delen met mensen, van jong tot oud. Ze activeren hen om de natuur te beleven en ervan te genieten. Natuurmonumenten beschermt natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Overal in Nederland. Voor iedereen. Die natuur stellen ze voor altijd veilig door gebieden aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen ze met steun van vele Nederlanders.

De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland
De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland fungeert als aanjager voor het continu monitoren en verbeteren van de houdbaarheid en kwaliteit van de huidkankerzorg in Nederland. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste probleemeigenaars (organisaties van patiënten en professionals), aangevuld met adviseurs uit de werelden van onderzoek en wetenschap respectievelijk politiek en beleid (inclusief zorgverzekeraars). Met het in april 2021 uitgebrachte Nationaal Actieplan Huidkanker wil de stuurgroep bijdragen aan een toekomstbestendige huidkankerzorg in Nederland. De stuurgroep doet daartoe een uitdrukkelijk appèl op politici en beleidsmakers om gezamenlijk te werken aan het reduceren van de impact van deze met afstand meest voorkomende vorm van kanker in Nederland.

Carelyn
Belangrijkste missie van CareLyn is om iedereen op onverwachte zonmomenten de mogelijkheid bieden om zich in te smeren. Of je nu speelt, sport, werkt of aan het genieten bent. Hiervoor heeft CareLyn een eenvoudig product ontwikkeld, de zonnebrandcrème dispenser met een hoogwaardige zonnebrandcrème. Mensen die lang in de zon werken, sporten of recreëren en zich onvoldoende insmeren hebben een grote kans op huidschade, wat op termijn kan leiden tot huidkanker. Door de zonnebrandcrème dispenser op verschillende locaties zichtbaar op te hangen, stimuleren we het smeren om huidschade te voorkomen.

NVDV
De NVDV is de wetenschappelijke vereniging van Nederlandse dermatologen. De dermatoloog, ofwel huidarts is dé huidexpert. De NVDV rekent goede informatievoorziening over de huid tot haar taken. Op de website www.nvdv.nl staat alle informatie over huidaandoeningen en behandelingen. Zeer relevant omdat deze site objectieve informatie bevat over tientallen huidaandoeningen met de bijbehorende patiëntenfolders. Deze folders sluiten nauw aan bij de medische richtlijnen voor dermatologen. Iedere zoektocht naar de huid en huidaandoeningen kan het beste beginnen bij de NVDV-site.

HUKAs
HUKAs (De Huidkanker Stichting) behartigt de belangen van mensen met niet melanoom huidkanker, onder andere door middel van verstrekken van informatie, ondersteunen van interactief patiënten-/lotgenotencontact, samenwerken met andere relevante organisaties.

Stichting Melanoom
Stichting melanoom is een organisatie voor mensen met (oog)melanoom. Kernactiviteiten zijn het geven van voorlichting en informatie, het scheppen van mogelijkheden voor lotgenotencontact, het behartigen van belangen.

IKNL
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Zo ontstaan inzichten waarmee interventies bij kanker steeds effectiever kunnen worden ingezet.

Vorig artikelCursus leert angsten weg te nemen bij kinderen
Volgend artikel“NGS-masseurs moeten rol krijgen bij herstelzorg corona”