De huidige werkomstandigheden op afstand stellen ongeveer 50% van de thuiswerkende personen voor persoonlijke uitdagingen

Belangrijkste leerpunten

Recente lockdowns, en de daaruit voortvloeiende versnelling van digitalisering en flexwerkentrends, hebben van Home het nieuwe centrum van het leven van mensen gemaakt. Wat voor gevolgen heeft dit voor mensen en hoe moeten verzekeraars en hulpverleningsbedrijven reageren? Het onderzoek laat zien hoe de focus verschuift naar nieuwe diensten, het helpen van mensen bij het omgaan met noodsituaties en behoeften op afstand en in hun eigen huis.

 • 85% van de ondervraagden zei sinds het begin van de pandemie meer tijd thuis door te brengen.
 • 36% van de respondenten geeft aan regelmatig op afstand te werken, maar minder dan de helft vindt dat ze in goede omstandigheden werken.
 • 78% van de respondenten zei dat ze zich zorgen maken over hun gezondheid en welzijn, met inbegrip van zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsproblemen.
 • 79% van de respondenten gaf aan dat de Covid-pandemie het aantal ouderen in isolatie verder heeft doen toenemen, wat een steeds grotere uitdaging vormt voor mantelzorgers.
 • 76% van de respondenten zei dat ze sinds het begin van de pandemie meer tijd online doorbrengen; het bewustzijn en de bezorgdheid over cyberrisico’s is aanzienlijk toegenomen. 70% kent persoonlijk een slachtoffer van cybercriminaliteit, 16 procent meer dan voordat de pandemie begon.
 • Van alle deelnemers aan de enquête heeft 73% hun vrijetijdsgewoonten en levensstijl veranderd als gevolg van de pandemie.

Europ Assistance en Lexis Ricerche hebben een “Live and Work Well at home”-enquête uitgevoerd waarin de implicaties van de Covid-crisis op het dagelijks leven en de gewoonten van mensen werden bestudeerd, waaronder onderwerpen als lichamelijke en geestelijke gezondheid, ouderenzorg, cyberrisico’s, thuis en levensstijl. Het onderzoek is uitgevoerd in vier Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Europ Assistance (“EA”) heeft vandaag de bevindingen bekendgemaakt van hun eerste “Live and Work Well at Home”-onderzoek, dat werd uitgevoerd door Lexis Ricerche door middel van een 20 minuten durende kwantitatieve vragenlijst in vier West-Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. EA wilde de nieuwe werk- en levensstijlgewoonten van mensen sinds het begin van de Covid-19-pandemie onderzoeken en de nieuwe soorten ondersteuning en diensten evalueren die gevraagd werden om deze veranderende trends aan te pakken.

Andrea Fiorani, Head of Personal Lines bij Europ Assistance: “Het is geen verrassing dat Covid-19 de gewoonten en levensstijl van vrijwel iedereen over de hele wereld volledig heeft veranderd. Het hoogtepunt van de pandemie was een ongelooflijk tumultueuze tijd vol onzekerheid en aanpassingsvermogen, en dat is het nog steeds. In bepaalde opzichten heeft de pandemie dingen ten goede veranderd, zoals de mogelijkheid om dagelijkse taken en afspraken vanuit huis uit te voeren. Dankzij dit onderzoek kregen we meer inzicht in deze voortdurende verandering en de impact ervan op de behoeften van consumenten en op de manier waarop we hieraan kunnen voldoen. Ik was vooral verrast toen ik ontdekte dat slechts 20% van de werknemers tevreden is met hun reguliere werk op afstand en over de groeiende bezorgdheid over fysieke en mentale gezondheid. Het was ook interessant om te zien hoe landen die min of meer zwaar werden getroffen door Covid nu deze verschillen in het gedrag van mensen weerspiegelen. Hierdoor kregen we een beter inzicht in de huidige wensen binnen de hulpverleningsmarkt en hoe we ons daarop kunnen aanpassen.”

THUIS is het nieuwe centrum van ons leven

 • 47% van de ondervraagden werkt nu regelmatig vanuit huis, iets hoger in Spanje (51%) en iets minder in Italië (40%).
 • 50% van de mensen vindt het moeilijk om hun tijd thuis in evenwicht te houden (thuiswerken met familieleden in de buurt, voor het huishouden zorgen, enz.) met een vergelijkbaar aantal respondenten in alle vier de onderzochte landen.
 • Top 3 zorgen met betrekking tot thuiswerken:
  • Lichamelijk welzijn: 59%
  • Geestelijk welzijn: 57%
  • Verslechtering werk/privé balans: 53%
 • Meer dan 70% heeft vrijetijdsgewoonten en levensstijlaspiraties veranderd, en meer dan 80% geniet op een andere manier van vrije tijd en concentreert zich op echt belangrijke dingen, vooral in Spanje in vergelijking met Duitsland.

GEZONDHEID: Medische consultatie op afstand groeit en wordt zeer gewaardeerd, en digitale gezondheidsplatforms hebben hoge verwachtingen van de gebruiksfrequentie

 • De bezorgdheid over gezondheid is over het algemeen groot, aangezien 78% van de respondenten zich meer zorgen maakt over hun gezondheid en welzijn, met pieken in Spanje (92%) en in Frankrijk (91%).
 • 38% van de respondenten heeft de afgelopen 12 maanden een teleconsultatiedienst gebruikt. Het resultaat is vooral hoog in Spanje (68%).
 • 78% van de ondervraagden vindt het prettig om toegang te hebben tot teleconsultaties. De top 3 redenen zijn:
  • Bespaart tijd / transport: 51%
  • Gemakkelijke en eenvoudige toegang tot een medische professional: 49%
  • Vermijden om naar drukke medische kantoren te gaan (vooral na Covid 19): 39%
 • In totaal heeft 65% van de respondenten interesse in digitale gezondheidsplatforms, en 1 op 2 zou overwegen om het minstens één keer per maand te gebruiken.

ZORG VOOR SENIOREN: Senioren zijn nog meer geïsoleerd dan vroeger, en mantelzorg blijkt steeds stressvoller, uitdagender en beperkend voor het dagelijks leven

 • Bijna driekwart van de respondenten (74%) heeft nog senior familieleden in huis. Van hen beschouwt 57% zichzelf als een verzorger, die regelmatig hulp verleent om haar/zijn/hun leven/leven gemakkelijker te maken, vooral in Italië (73%).
 • Van degenen die zichzelf als mantelzorger beschouwen, zorgt 47% elke dag voor oudere familieleden, waarvan 64% het moeilijk vindt (zeer moeilijk voor 50% van de respondenten), terwijl 60% zegt zich te onthouden van alle vrijetijdsactiviteiten (reizen, socialiseren…) omdat ze voor een senior familielid moeten zorgen.
 • Daarom zijn zorgverleners zeer geïnteresseerd in ondersteunende diensten. De Top 3-services waarnaar ze op zoek zijn, zijn onder meer:
  • Thuiszorgdiensten (baden, maaltijden koken…): 77%
  • Gezondheidszorg aan huis (zendende verpleegster, medische onderzoeken…): 75%
  • Apparaten voor noodoproepen (aangesloten knop, valdetectoren…): 74%
 • Bijna 40% van de respondenten (38%) zou geïnteresseerd zijn in zorgmanagerdiensten, wat betekent toegang tot een professionele “zorgmanager” die hen zou helpen bij het uitvoeren van de juiste diensten en toegang tot een vooraf bepaald aantal medische en niet-medische thuiszorg mantelzorg in geval van medische nood. Een ruime meerderheid (82%) zou liever zien dat deze dienst wordt opgenomen in een verzekeringspolis (Levensverzekering, Ongevallen- en Ziektekostenverzekering…).

CYBER: naarmate mensen meer tijd online doorbrengen, neemt de bezorgdheid over cybercriminaliteit gestaag toe; 30% is persoonlijk of in hun nabije netwerk geraakt

 • Vergeleken met de Europ Assistance 2019 Cyberbarometer, maken Europeanen zich in 2021 veel meer zorgen over cybercriminaliteit (phishing, frauduleuze e-mails, virus-/malware-infecties, cyberpesten…) Deze trend lijkt overal op het continent algemeen te zijn, ook al verschilt het percentage betrokken personen aanzienlijk van bijvoorbeeld Duitsland (52%) tot Spanje (79%).
 • Cyberbeveiligingsoplossingen kennen ook een aanzienlijke stijging van de positieve perceptie, waarbij 70% van de Europeanen een goede of uitstekende mening heeft over deze dienst voor henzelf en voor hun gezin (+16 pp vs 2019). Italië is het onderzochte land met de meest positieve perceptie (80%) en de grootste stijging ten opzichte van 2019 (+ 20 pp).
 • Top 3 geprefereerde cyberbeveiligingsfuncties:
  • Financiële bescherming (financiële vergoeding (tot 10 000 €) om u te helpen de gevolgen van een cybercriminaliteit te dragen): 72%
  • Apparaatbescherming (een softwarepakket en een mobiele app om uw apparaten te beschermen tegen de meest geavanceerde cyberaanvallen): 72%
  • Diensten voor het oplossen van incidenten (24/7 toegang tot specialisten op het gebied van cyberoplossing om u te helpen bij eventuele problemen met betrekking tot uw online activiteiten, virus-/malware-infectie, gegevensverlies, poging tot uw onlinereputatie…): 71%
 • De aanwezigheid van een cyberbeveiligingsdienst heeft een behoorlijke impact op de beslissing om een ​​dienst of verzekering te kopen of te verlengen, 68% van de respondenten zegt dat het echt of enigszins invloed kan hebben, vooral in Spanje (79%) en in Italië (76 %).

HOME en LIFESTYLE: veilige werkomstandigheden op afstand als voorwaarde om volledig over te schakelen op slim werken

 • Terwijl 42% van de respondenten aangeeft regelmatig op afstand te werken, denkt 53% van hen niet over de beste omstandigheden te beschikken om te werken, wat betekent dat slechts 1 op de 5 werknemers volledig tevreden is met de werkomstandigheden op afstand, aangezien het aantal werkdagen exploderen in elk land.
 • De onderzochte landen vertonen een vrij hoge mate van autonomie wat betreft het beheer van vrijetijdsactiviteiten zoals het vinden van dingen om te doen in de buurt, het boeken van een restaurant of het zoeken naar een hotel, maar het blijkt ingewikkelder te zijn als het gaat om het vinden van een gekwalificeerde vakman (loodgieter , elektricien, slotenmaker…) waarbij 42% van de respondenten zegt echt hulp nodig te hebben of hulp nodig heeft. Dit is het hoogste punt in alle 4 de landen, wat onderstreept dat het vermogen om externe werknemers snelle en betrouwbare oplossingen te bieden wanneer een claim zich voordoet, van cruciaal belang is om de overstap te maken naar slim werken (mix van werken op afstand en op locatie) duurzaam.
 • De waardering die respondenten geven aan digitale persoonlijke assistenten (zoals een conversatie-interface om restaurants te boeken, mobiliteitsmiddelen …) is aanzienlijk (61% positieve mening, met pieken van 75% in Italië), met vrij vergelijkbare niveaus tijdens het reizen (55% ) als in hun dagelijks leven (50%).

Enquêtemethodologie
Het onderzoek is een kwantitatief onderzoek dat is uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje door middel van een vragenlijst van 20 minuten. Er zijn 1600 interviews afgenomen, 400 per land. Het veldwerk is uitgevoerd in augustus 2021.
Beeldcredit: konsangjira
Vorig artikelNieuw platform de.Trybe biedt hulpmiddelen voor overlevers seksuele intimidatie en misbruik werkvloer
Volgend artikelPerfect Lab introduceert zelf uit te voeren ontlastingsonderzoek