Topvrouwen Academy rekent af met stagnaties bij benoemingen van topvrouwen

Ondanks het feit dat Nederland de 14de plek inneemt in de top 20 rijkste landen ter wereld en op de vijfde plaats van de Global Innovation Index, van meest innovatieve landen, lukt het reeds decennia lang niet om de Nederlandse topvrouw toe te laten op bestuurlijk en toezichthoudend niveau van de top 5.000 grootste bedrijven van Nederland. Nederland staat nu op nummer 38 van het World Economic forum index, onder landen als Nicaragua, Rwanda, Cuba en Uruguay op de lijst van het World Economic Forum.

Na de lancering van het Charter Talent naar de Top in 2001 waarbij beursgenoteerde ondernemingen hun goede voornemens schriftelijk konden laten registreren en het vergroten van de zichtbaarheid door de aanleg van een database van board ready vrouwen in Topvrouwen.nl, bleef het aantal vrouwelijke bestuurders steken op 12,5% bij beursgenoteerde bedrijven.

Korte historie 2001 – 2021
De in 2001 opgerichte stichting Opportunity in Bedrijf en in 2007 opgerichte stichting Talent naar de Top, hebben veel awareness gecreëerd bij bestuurders en hebben hun activiteiten in 2016 in gefuseerde vorm voortgezet. Organisaties konden door het ondertekenen van het Charter, hun commitment en doelstellingen vastleggen waarbij er sprake was van een jaarlijkse monitoring.

Om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen mede te versnellen werd eind 2014 Topvrouwen.nl geïnitieerd door het Ministerie van OCW en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Om vervolg te geven aan dit initiatief is in februari 2016 Stichting Topvrouwen opgericht, inmiddels actief als SER Topvrouwen en onderdeel van het SER-programma Diversiteit en Inclusie.

Op 11 februari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.
Hiermee is het SER advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling integraal overgenomen en is een bindend vrouwenquotum voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven een feit.

Samengevat
Gedurende de afgelopen 20 jaar is er steevast gewerkt aan bewustwording bij de mannelijke top en is er een wettelijk kader geschapen om beursgenoteerde ondernemingen te dwingen met een wettelijk quotum minimaal 33% vrouwen te benoemen in hun Raden van Commissarissen. Met ingang van 1 januari 2021 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de SER en Topvrouwen.nl waardoor SER Topvrouwen is ontstaan.

SER Topvrouwen treedt niet in de plaats van bestaande initiatieven, maar kan wel, waar mogelijk, extra impuls en kracht geven aan bestaande trajecten. In het kader van de Wet bestuur en toezicht richten we ons specifiek op het topsegment van het Nederlands bedrijfsleven. We zetten ons in om high impact te maken door de urgentie te benadrukken, bepaalde aanpakken te verdiepen en te verbreden, mede door goede samenwerking met andere betrokken partijen.

Doelgerichte aanpak van Topvrouwen Academy moet meer topbenoemingen gaan genereren.
Daar waar de nadruk in de voorbije decennia werd gelegd op de omgevingsfactoren, gaat Topvrouwen Academy met haar high profile Masterclass Leaders en Ambassadeurs, werken aan de soft skills van de topvrouwen zelf. De oprichtster Carmen Breeveld, gelooft er namelijk in dat de sleutel tot de oplossing ligt bij de vrouwen zelf en niet enkel aan de omgevingsfactoren te wijten is.

Met haar boek “Het geheim van het old boys network” dat in december 2020 uitkwam en werd genomineerd voor Managementboek van het jaar 2021, zijn heel veel reacties losgekomen door de vele tips voor vrouwen en mannen die een einde willen maken van deze beschamende positie van Nederlandse topvrouwen op de wereldranglijsten, welke totaal niet te rijmen is met de eerder genoemde 14e plek van de rijkste landen van de wereld en de 5e plek van de meeste innovatieve landen in de wereld.

Bestel hier jouw exemplaar van ‘Het Geheim van het Old Boys Network’
Heb je liever een audioboek klik dan hier.

Vorig artikelDetox-sap van groene thee, citroen en banaan
Volgend artikelJuice kokoswater peer