Pillenpiraterij loont niet. Waakhond ACM neemt in een hap de extra winsten weg die farmaceut Leadiant in haar ogen onrechtmatig heeft behaald. Nog beter dan medicijnkaping achteraf met veel pijn en moeite rechtzetten, is het om zelf geneesmiddelen te registreren. Daar wordt iedere patiënt in Europa beter van.

Registratie garandeert dat medicijnen veilig en volgens de hoogste eisen worden ontwikkeld en breed beschikbaar komen. Nu bereiden ziekenhuizen een medicijn nog te vaak enkel en alleen voor hun eigen patiënten.

Ik zie een veel beter alternatief dan de kaping achteraf met hulp van een waakhond te corrigeren of de medicijnen in allerijl zelf te moeten maken, want met registreren voorkomen we het kopiëren. Het is dan ook fantastisch om inmiddels twee initiatieven te zien waarbij ziekenhuizen geneesmiddelen (laten) registreren die kwetsbaar zijn voor medicijnkaping en die zij voorheen zelf bereidden.

Zo kunnen ook kleine patiëntengroepen met zeer zeldzame ziektes tegen een redelijke prijs hun medicijn blijven krijgen. En dat door heel Europa, in plaats van binnen de muren van een enkel ziekenhuis.

Annemiek Verkamman is directeur van HollandBIO

- Advertisement -