Als mens associëren we een vreugdevol leven vaker met onze prestaties, d.w.z. “als ik iets bereik, pas dan zal ik gelukkig zijn”, welke bekend staat als het “if-then model”. De valkuilen van dit denkproces ken je waarschijnlijk al: het maakt je afhankelijk van de uitkomsten van een situatie. Om vreugdevol te leven, moet men zijn geluk in de dagelijkse aspecten van het leven erkennen en weten te vinden. Hoe doe ik dat nou? In dit artikel vind je 8 eigenschappen die je zullen helpen om een intrinsiek vreugdevol leven op te bouwen. De kwaliteiten zijn eenvoudig te implementeren, waardoor je de gelukzaligheid die wij allemaal zo graag nastreven, met gemak kunt bereiken.

  1. Goedheid: het is waarschijnlijk geen verrassing dat goedheid de eerste kwaliteit op deze lijst is. Wanneer onze daden goedheid uitbeelden, verspreiden we automatisch vreugde aan de desbetreffende persoon. Bovendien brengt de goedheid die we verspreiden ons een gevoel van blijdschap, waardoor we ons van binnenuit gelukzalig voelen. Als je je afvraagt met welke handelingen je goedheid kunt verspreiden, denk maar aan de laatste keer waarbij je iets aan een dakloze hebt geschonken. Hoe werd dat ontvangen? Hoe voelde jij je erna? Als het jullie beiden vreugde heeft gebracht, dan weet je zeker dat goedheid vreugde teweegbrengt.
  2. Empathie: dit is een onderschatte kwaliteit die vaak wordt weggelaten bij het nastreven van een vreugdevol leven. In wezen betekent het “jezelf in andermans schoenen verplaatsen om te begrijpen wat ze doormaken, en je acties baseren op hun gevoelens en perspectieven.” Het Greater Good Science Centrum aan de Universiteit van Berkeley beschrijft empathie als een gewoonte die we kunnen aankweken om onze levenskwaliteit te verbeteren, aangezien wij een “empathiekringloop” in onze hersenen hebben. Empathie beoefenen omvat het actief luisteren naar anderen, jezelf kunnen inleven in hun gevoelens en het zoeken naar overeenkomsten. Empathie helpt bij het opbouwen van langdurige en sterke relaties, die op hun beurt, tot vreugde kunnen leiden. Vergeet bij empathie jezelf vooral niet.
  3. Nederigheid: Die stelt je in staat jezelf volledig te accepteren, zonder dat je je minderheden en fouten hoeft te verbergen. Het omvat ook de bereidheid om van onze fouten te leren, naar anderen te luisteren en benaderbaar te worden. De eerste stap om deze kwaliteit te ontwikkelen, is door je eigenwaarde los te koppelen van je fouten. Wanneer je accepteert dat je fouten een onderdeel uitmaken van jou en je niet tot een slecht persoon maken, kunt je echt lering uit ze halen. Medelevend zijn en jezelf niet oordelen is een ander onderdeel van nederigheid. Echte groei vindt pas plaats wanneer je zaken die je tegenhouden gemakkelijk kunt identificeren en je jezelf de tijd en ruimte kunt gunnen voor zelfreflectie. Ten slotte is dankbaar zijn een andere eigenschap van nederige mensen. Zij weten wie en wat hen heeft geholpen met al hetgeen ze hebben bereikt en ze zijn niet verlegen om deze dankbaarheid te uiten. Als je nederigheid beoefent, voldoe je immers niet aan iemands verwachtingen over jou handelen en hoef je je niet te bewijzen aan de samenleving, welke het leven gemakkelijker maakt. Een gemakkelijk leven, is vaak een gelukkig leven.
  4. Integriteit: over het algemeen komt integriteit neer op het naleven van de morele waarden waar je voor staat, consequent handelen en doen wat je belooft, vooral wanneer niemand kijkt. Stel dat je beweert iedereen gelijkwaardig te behandelen en je neemt regelmatig deel aan debatten over gelijkheid. Maar, op een dag merkt een vriend dat je jouw eigen werknemers eigenlijk met minachting behandelt. Dat zou het tegenovergestelde zijn van integriteit, nietwaar? Hoe kan integriteit ons dus blij maken? Als er geen discrepantie is tussen hetgeen we zeggen en hetgeen we daadwerkelijk doen, is onze geest in vrede en leven we in harmonie. Als we ons authentieke, consistente en morele zelf kunnen zijn, is de kans groter dat we ons in een vreugdevolle toestand bevinden.
  5. Passie: vreugdevol leven bereik je uit het nastreven van iets dat jou raakt, namelijk een passie. Als je niet zeker weet wat je passie is, probeer dan een nieuw interessegebied te verkennen. Als je bijv. goed kunt rekenen, kun je boekhouden eens proberen. Je weet nooit of iets je passie kan zijn, totdat je het probeert. Als je eenmaal de dingen hebt gevonden waar je gepassioneerd over bent, zorg er dan voor dat je ze consequent en vastberaden nastreeft. Wanneer we iets hebben dat ons prikkelt tot een doel, of het nu gaat om werk, hobby’s, relaties of idealiter een combinatie van deze drie aspecten, neemt onze vreugde in het leven toe.
  6. Vertrouwen: wij mensen vinden meestal redenen om anderen niet te vertrouwen, vooral omdat we in angst leven. Onze angstige mentaliteit verhindert ons om diepe, zinvolle relaties aan te gaan, zowel op het werk als in ons sociale leven. Natuurlijk zullen er mensen zijn die je vertrouwen zullen misbruiken, maar generaliseren is een onjuiste houding. Velen zullen ons vertrouwen handhaven en andersom het vertrouwen in ons schenken. De sleutel tot het vertrouwen ligt bij klein beginnen. Stel dat je een nieuwe huishoudelijke hulp hebt ingehuurd en je wilt vertrouwen in haar opbouwen. In plaats van haar de hele dag te achtervolgen, kun je proberen om een paar taken aan haar te delegeren om na te gaan hoe ze presteert. Geef haar bijv. wat geld om boodschappen te doen op een dag, en twee weken later kun je misschien proberen haar in huis achter te laten, terwijl je even over straat gaat. Mocht ze goed presteren, kun je haar uiteindelijk de huissleutels geven, zodat ze het huis kan intreden in je afwezigheid. Onthoud dat het vertrouwen tweerichtingsverkeer is. Je moet het eerst geven om het terug te ontvangen, dus zorg ervoor dat jouw gedrag ook vertrouwen toont. Wanneer we mensen kunnen vertrouwen, denkt onze geest niet aan de engste situaties en vinden we vrede en vreugde van binnenuit.
  7. Bewustwording: echte bewustwording vindt feitelijk plaats op vele niveaus, d.w.z. in ons denken, zicht, ademhaling, handelen en spreken. Als je elke dag wakker zou worden met overweldigend nieuws op de TV, zou je onderbewustzijn deze informatie opnemen en je angstig en van streek maken. Je zou dan een op angst gebaseerde mentaliteit kunnen ontwikkelen, waarbij je denkt dat de wereld wreed, schadelijk en ruw is. Je gedachten gaan over in woorden en die worden op hun beurt daden, dus je zult anderen gaan vertellen over hetgeen je hebt gezien. Je kunt misschien niet eens doorhebben wat de ernst is van hetgeen er in je omgaat, laat staan dat je die onrust zelf verspreidt! In dit verband is het belangrijk om bewust te worden van hetgeen we ons eigen maken, denken, zeggen en doen. Meditatie is een bekend hulpmiddel voor het vergroten van onze bewustwording, maar het lezen van zelfhulpboeken, zich verdiepen in andere culturen, psychologie en sociologie kan ons ook helpen met onze bewustwording, door te beseffen dat de wereld los van ons eigen denkproces en geloofssystemen bestaat. We kunnen dan het volgende kritisch beoordelen: schaden we onszelf of anderen met onze gedachten, daden of woorden? Verspreiden we het goede, of beoordelen we alles, inclusief onszelf? Zodra we onze (voor)oordelen kunnen loslaten en bewuster kunnen worden, vergroten wij onze bewustwording. Hiermee kunnen we het leven vreugdevol ervaren.
  8. Onderscheidingsvermogen: in het leven krijgen we vaker een hele reeks meningen, advies en suggesties van naasten. Hoewel het gemakkelijk is om deze blindelings te volgen, is het altijd beter om te doen wat past bij jouw eigen situatie. Stel dat je het oneens bent met sommige tradities in je gemeenschap, maar je wordt altijd door familieleden gezegd dat “dit DE manier is om het te doen”. Je weet uit ervaring dat het opvolgen van dit advies je ongemak bezorgt en bovendien, ongelukkig maakt. Gelukkig kun je acties ondernemen op basis van hoe jij je wilt voelen, door kritisch te beoordelen of hun advies past bij jouw omstandigheden, de situatie waarin jij je bevind en het allerbelangrijkste, nl. of het je eigen grenzen respecteert. Dat laatste is buitengewoon belangrijk voor een vreugdevol leven, omdat gezonde grenzen ons een gerust gevoel bezorgen. Ongeacht de situatie waarin wij ons bevinden, kunnen we grenzen stellen door simpelweg “nee” leren te zeggen. Onthoud dat jij altijd verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. Kies jij je geluk?
Bijdrage: Raksha Daryanani (Human Resource Specialist)
Vorig artikelSmoothie banaan met blauwe bessen
Volgend artikelAfvallen met aubergine